Nghiệm thu “Công an nhân dân Quảng Bình – Lịch sử Biên niên 2011-2015”

225

Ngày 7-12, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định, nghiệm thu “Công an nhân dân Quảng Bình – Lịch sử biên niên 2011-2015”. Dự và chủ trì có Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng nghiệm thu và Ban biên soạn tập “Công an nhân dân Quảng Bình – Lịch sử Biên niên 2011-2015”.

Hội Hội nghị thẩm định, nghiệm thu “Công an nhân dân Quảng Bình – Lịch sử Biên niên 2011-2015”.

Tại Hội nghị, các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Ban biên soạn đã tập trung đánh giá về nội dung, chất lượng của cuốn Dự thảo “Công an nhân dân Quảng Bình – Lịch sử Biên niên 2011-2015”, trong đó việc đề nghị bổ sung, sửa đổi một số sự kiện như: Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; đấu tranh PCTP; bổ sung thành tích đạt được của các đơn vị, địa phương; chỉnh lý một số nội dung trong việc trình bày…vv..

Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Quốc Tường đã đánh giá cao tính thiết thực của cuốn Dự thảo “Công an nhân dân Quảng Bình – Lịch sử Biên niên 2011-2015”; đặc biệt là công tác chuẩn bị, đóng góp ý kiến của lãnh đạo Công an tỉnh, các đồng chí thành viên trong Hội đồng biên soạn…vv.. Nhờ vậy, kết quả nghiên cứu đã cơ bản lựa chọn được các sự kiện tiêu biểu, mang tính chất điển hình, phản ánh trực quan sinh động sự mưu trí, sáng tạo, anh dũng của lực lượng Công an tỉnh nhà; khẳng định những cống hiến và thành tựu to lớn của Công an Quảng Bình trong sự nghiệp bảo vệ ANTT… Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, quy trình biên soạn của một cuốn Biên niên lịch sử CAND và góp phần quan trọng để tổ chức đi sâu nghiên cứu tiếp lịch sử Công an Quảng Bình trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đề xuất, Hội đồng nghiệm thu cuốn “Công an nhân dân Quảng Bình – Lịch sử Biên niên 2011-2015” đã nhất trí thông qua, nghiệm thu và thống nhất cho tiến hành các thủ tục để in ấn, phát hành nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và chiến đấu của lực lượng.

Trần Tuấn