Nghiệm thu Lịch sử Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1946-2016

37

Ngày 9/3/2017, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị nghiệm thu  Lịch sử Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1946-2016.

Nghiệm thu đề tài Lịch sử lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình

Đây là một công trình khoa học xã hội và nhân văn được nghiên cứu, biên soạn một cách tỷ mỷ và khá công phu về mặt khoa học và thực tiễn, hội đủ điều kiện xuất bản. Tác giả và Ban chỉ đạo, Ban biên tập đã khái quát, đánh giá được quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình. Ban biên soạn đã phân chia thời kỳ lịch sử thành các giai đoạn bảo đảm tính liên tục, hợp lý; sử dụng sử liệu khá phong phú từ nhiều nguồn, phản ánh đầy đủ, chân thật quá trình phát triển của lực lượng Cảnh sát hình sự trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Bình sẽ được chỉnh lý lần cuối theo góp ý của các thành viên Ban biên tập, xuất bản, kịp ra mắt dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18/4/2017).

Ngô Quang Văn