Nhiều thư cảm ơn CBCS Công an thị xã Ba Đồn hết mình vì nhân dân phục vụ

586

Thời gian qua, Công an thị xã Ba Đồn đã nhận được rất nhiều thư cảm ơn khen ngợi của nhân dân về những hành động đẹp, việc làm tốt của cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã.

Một trong những lá thư đầy cảm động trong thời gian qua là lá thư của anh Lưu Vĩnh Giang ở TDP Cầu, phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn cảm ơn các đồng chí thuộc Đội CSGT-TT, Công an thị xã Ba Đồn. Trong thư có đoạn: “Thiết nghĩ nếu không có sự gan dạ, quả cảm quên mình của các chiến sỹ luôn nghĩ đến dân, lo cho dân, tất cả vì dân thì có thể tôi không thể sống sót đến ngày hôm nay”.

Bức thư của anh Lưu Vĩnh Giang cảm ơn các đồng chí thuộc Đội CSGT-TT, Công an thị xã Ba Đồn

Đây chỉ là 1 trong số rất nhiều việc làm tốt, hành động đẹp của CBCS Công an thị xã Ba Đồn nhằm giúp đỡ nhân dân. Thời gian tới, những hành động đẹp đó sẽ được tiếp tục lan tỏa và nhân rộng, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

TV