Những chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch

133

Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cùng với những thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công an xã Quảng Xuân giao ban công tác đảm bảo ANTT

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình và sự điều hành trực tiếp của các cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Công an xã Quảng Xuân đã tích cực phối hợp các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm và quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, các loại tội phạm; về công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các trường học, hội trường xã và nhà văn hóa của từng thôn, xóm đã thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Công tác vận động quần chúng bảo đảm an ninh trật tự được tiến hành bằng nhiều nội dung đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao.

Nét nổi bật là, Ban Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp công tác phù hợp với điều kiện, tình hình ở địa phương, nhất là chú trọng công tác dự báo, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý xã hội; đồng thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tập trung hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; mở các đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động đối tượng truy nã ra đầu thú…

Tham mưu cũng cố kiện toàn Ban chỉ đạo 138 gồm 16 thành viên, hội đồng an ninh trật tự có 16 thành viên; thành lập 04 ban an ninh nhân dân gồm 36 thành viên; toàn xã có 18 tổ hòa giải. Trong hơn một năm trở lại đây, đã xây dựng mới nhiều mô hình như: Xứ đạo an ninh, mô hình liên kết trường – xã an toàn về an ninh trật tự, xã không có tệ nạn ma túy, thôn an toàn; tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Các mô hình đã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Dương Minh Phương, Trưởng Công an xã Quảng Xuân cho biết: Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2018, Ban Công an xã tích cực phối hợp tuyên truyền giáo dục về luật giao thông, luật phòng cháy, chữa cháy, luật đất đai, luật phòng, chống ma túy sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với 12 lượt/ 1500 người tham gia tại các địa điểm nhà văn hóa thôn, các trường học trên toàn địa bàn xã; nhất là tuyên truyền, vận động bà con giáo dân nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công dân, không nghe theo lời xuyên tạc, kích động chống phá của kẻ xấu, sống tốt đời đẹp đạo và kính chúa, yêu nước. Đồng thời tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn để nhân dân nắm và cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, hoạt động phạm tội của các loại đối tượng; qua đó, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị quan trọng giúp Ban Công an xã phối hợp ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với 05 vụ trộm cắp tài sản, 05 vụ gây rối trật tự công cộng. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, những nơi trọng điểm về an ninh trật tự, không để hình  thành điểm nóng trên địa bàn.

Với những kết quả đã đạt được, Ban Công an xã Quảng Xuân vinh dự được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng; nhưng điều quan trọng hơn đó là, nhân dân trên địa bàn đã dành trọn niềm tin và tận tình ủng hộ, giúp đỡ.

Xác định rõ vị trí, vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, thời gian tới, Ban Công an xã Quảng Xuân tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ các ban ngành, đoàn thể và nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Hoài Thương