Những đổi thay tích cực trong công tác XDLL-HCKT của Công an Đồng Hới

50

Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an thành phố Đồng Hới xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là công tác trọng tâm, xuyên suốt gắn liền với việc “Xây dựng phong cách người CAND Đồng Hới bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” . Coi đây là thước đo phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường công tác, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử đối với nhân dân của CBCS Công an thành phố Đồng Hới. Từ đó, giúp CBCS nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng và Xây dựng lực lượng Công an thành phố Đồng Hới ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Đảng ủy Công an thành phố Đồng Hới giao cho từng chi bộ tổ chức cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong đơn vị đăng ký các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên trong các lĩnh vực công tác, sinh hoạt, học tập và nơi cư trú. Ngoài ra, Đảng ủy Công an thành phố còn chỉ đạo tổ điều lệnh thường xuyên kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác và tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân và chế độ trực ban, trực chiến tại các đơn vị.

 

Duy trì tốt chế độ sinh hoạt chính trị tại đơn vị nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh trong CBCS.

Để cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các Chi bộ trực thuộc, Chi bộ Công an phường, Đoàn cơ sở, Hội phụ nữ Công an thành phố đã chủ động đề ra những khẩu hiệu hành động riêng trong thực thực hiện nhiệm vụ được giao, như: Chi bộ CSGT với khẩu hiệu “CSGT Đồng Hới văn minh, lịch sự, có trách nhiệm cao trong các mặt công tác đảm bảo TTATGT, tận tụy phục vụ nhân dân”; Chi bộ Công an phường Nam Lý với khẩu hiệu “Kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh CAND”; Chi bộ Công an phường Đồng Mỹ với khẩu hiệu “Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.v.v. Nhiều đơn vị có các hình thức, biện pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, trong đó trọng tâm là khuyến khích, động viên CBCS trong đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”. Hàng tháng, hàng quý, đơn vị tổ chức bình xét thi đua chọn ra những việc làm tốt để đề xuất ghi vào Sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” của Công an thành phố Đồng Hới và Công an tỉnh. Cách làm này được xem là một trong những tiêu chí, thước đo chuẩn mực, mức độ hoàn thành công việc của mỗi CBCS và đánh giá hiệu quả việc thực hiện phong trào “Xây dựng người Công an văn hóa, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, đẹp về đạo đức, lối sống, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, hiểm nguy, đoàn kết, cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên trận tuyến bảo vệ an ninh tổ quốc” của CBCS Công an thành phố Đồng Hới. Ở những đơn vị làm việc trực tiếp với nhân dân như Công an các Phường, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Cảnh sát giao thông đã thường xuyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thiết thực, giảm phiền hà cho nhân dân; nâng cao tinh thần, trách nhiệm với công việc, với nhân dân; đăng ký làm thêm việc, làm thêm giờ và xuống tận cơ sở để giải quyết công việc khi dân cần. Các đơn vị khác, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ được giao đã chú trọng giải quyết có hiệu quả các vụ việc về phạm pháp hình sự, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực, tạo sự đồng tình, ủng hộ rất lớn trong cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CBCS Công an thành phố Đồng Hới nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Chuyển biến rõ nét nhất của Công an thành phố Đồng Hới được ghi nhận là ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối, làm việc, văn hóa ứng xử của CBCS với nhân dân được nâng lên rõ rệt, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Chỉ huy của đơn vị luôn nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi giải quyết công việc. Nhiều cá nhân đã nêu gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện “Nói đi đôi với làm”, có phẩm chất trong sáng, tích cực, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, gần gũi, giản dị, khiêm tốn trong sinh hoạt với đồng chí, đồng đội và khi tiếp xúc với nhân dân. Tiêu biểu có các đồng chí Trung tá Võ Xuân Lộc Đội trưởng Đội hình sự, Trung tá Hà Đức Cường, Trưởng Công an phường Hải Đình, Trung úy Hoàng Thanh Sơn, Đội QLHC, Thượng úy Nguyễn Hồng Quang, Đội ma túy, Thiếu úy Nguyễn Hữu Đức – Cán bộ Đội hình sự.v.v. đã có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” ở Công an Đồng Hới bước đầu đã đưa lại những chuyển biến mới, tích cực, đáng ghi nhận. Công tác XDLL-HCKT đã có nhiều điểm sáng và dần đi vào nề nếp, có chiều sâu, là tiền đề, động lực, là phương châm hành động để mỗi CBCS, đảng viên Công an thành phố Đồng Hới có định hướng cụ thể, rõ ràng hơn cho bản thân nhằm ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh trật tự, tạo thêm lòng tin trong nhân dân.

                                                TH