Những người “thắp lửa” cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Tân Hóa

54

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: Nhân dân luôn là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân, những năm gần đây, cùng với các lực lượng chức năng, Ban Công an xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa đã và đang tích cực, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Công an xã Tân Hóa đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, phát động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Công tác tuyên truyền luôn xác định được trọng tâm, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện từng vùng, nội dung, hình thức phong phú đã làm cho cán bộ, nhân dân nhận thức sâu sắc về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thấy được sự nguy hiểm về thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, các hành vi vi phạm phạm pháp luật và đồng thời ủng hộ, cộng tác với lực lượng Công an trong đấu tranh, ngăn chặn, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Tân Hóa tổ chức họp phối hợp với các lực lượng trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn

Một trong những nhân tố đem lại thành công đó là, Công an xã đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thái độ mật thiết với nhân nhân, tôn trọng ý kiến và bảo vệ lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phong phú, sinh động gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cộng đồng dân cư và công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo…ở địa phương.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành tăng cường xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Nội dung và hình thức xây dựng, tổ chức phong trào đã được đổi mới theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” phù hợp với đặc điểm, tính chất địa bàn, đối tượng. Chú trọng công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, địa bàn xã hiện có trên 10 mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là các mô hình: “Tổ tuần tra an ninh thôn”“Phát huy vai trò, hiệu quả của các dòng họ trong việc quản lý và giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật”, “Đoạn đường tự quản”, “Tổ hòa giải”…Qua đó, làm khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, có tác dụng thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Từ năm 2017 đến nay, Công an xã Tân Hóa đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật tại 07 điểm dân cư, trường học có 3.700 lượt người tham gia; tổ chức hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi Luật giao thông đường bộ; tổ chức cho 742/768 hộ dân và các nhà trường ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; bố trí hiệu quả các hộp thư tố giác tội phạm, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh tội phạm, hình thành điểm nóng trên địa bàn. Họp kiểm điểm 19 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật trước nhân dân, hòa giải thành công 04 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; phối hợp quản lý, giáo dục 04 đối tượng trong diện quản lý nay đã tiến bộ; tổ chức hơn 359 lượt tuần tra kiểm soát. Qua đó, đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ gây rối trật tự công cộng; phát hiện, truy bắt nhiều đối tượng trộm cắp tài sản; nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, nên không xảy ra phạm pháp hình sự mà chỉ xảy ra một số vụ việc vi phạm hành chính.

Công an xã Tân Hóa thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ

Đồng chí Đinh Minh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Hóa đánh giá: “Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, Ban Công an xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhiệt tình công tác, tận tụy với nhân dân; giữ vững an ninh trật tự, có nhiều đóng góp to lớn, đưa Tân Hóa trở thành địa phương dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhiều năm (2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2017), vinh dự được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen. Tập thể Ban Công an xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều lần được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Với tình cảm quý báu, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân sẽ là động lực thôi thúc Ban Công an xã Tân Hóa tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Ngọc Châu