PC05 tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

413

Ngày 21/01/2021, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình và Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn của các phường, xã trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

Hội nghị tuyên truyền với khoảng 170 đại biểu tham dự. Tại Hội nghị, báo cáo viên đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trọng tâm là những quy định về bảo vệ môi trường tại khu dân cư, khu đô thị như: Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 08/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình…

Thượng tá Trần Bình Thuận – Phó Trưởng phòng PC05 báo cáo viên tuyên truyền tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị lần này đã nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho các đại biểu tham dự. Từ đó, mỗi cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn sau Hội nghị tiếp tục tuyên truyền rộng rãi tới quần chúng Nhân dân tại các khu dân cư về công tác bảo vệ môi trường, gắn nội dung bảo vệ môi trường với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn.

                                           TTL-PC05