PC05 vận động nhân dân giao nộp động vật hoang dã

105

Hưởng ứng kế hoạch về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019 do Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động, ngày 06/3/2019, Chi đoàn phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã vận động 04 hộ gia đình ở huyện Quảng Trạch và huyện Bố Trạch nuôi nhốt động vật hoang dã, tự nguyện giao nộp 04 cá thể Khỉ (02 cá thể Khỉ vàng, 01 cá thể Khỉ nước và 01 cá thể Khỉ đuôi lợn), với tổng trọng lượng 17,2kg, chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để thả về môi trường tự nhiên.

Đây là việc làm ý nghĩa, cụ thể hóa phần việc đoàn viên thanh niên vận động nhân dân giao nộp động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép mà Chi đoàn phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đảm nhận, nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị./.

PC05