Phấn đấu đến năm 2020, giảm từ 03 – 05% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016

15
Ngày 25/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 689/CTr-UBND về việc tổ chức thực hiện Chương trình Phòng, chống tội phạm (PCTP) trên địa bàn tỉnh.
 
Ảnh minh họa.

 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh giảm từ 03 – 05% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm; giảm từ 15 – 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện và giảm từ 05 – 10% tội phạm xâm hại trẻ em. Hằng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới; bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% đối tượng truy nã mới phát sinh; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; tăng 05 – 10% tỷ lệ khởi tố điều tra vụ án về kinh tế, tham nhũng trên tổng số vụ việc được phát hiện; tăng 05 – 10% số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ. Bên cạnh đó, toàn tỉnh phấn đấu ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù; đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác đấu tranh PCTP, coi đây vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ biện pháp, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh ngăn chặn tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với chuyên ngành; kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; chủ động tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm, nghiêm cấm bức cung, nhục hình; gắn việc thực hiện Chương trình PCTP với các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTP, Chương trình Quốc gia phòng, chống ma túy, mua bán người, phòng ngừa mại dâm và các chương trình phát triển kinh tế – xã hội khác phù hợp tình hình.

Việc xây dựng Chương trình hành động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và Nhân dân đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

(Quang Binh Portal)