Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông

35

Vừa qua, Sở Giáo dục – Đào tạo đã có Kế hoạch số 295/KH-SGDĐT phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2017 ngành GD – ĐT Quảng Bình.

Kế hoạch nhằm mục đích tạo động lực mạnh mẽ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trong toàn ngành Giáo dục – Đào tạo, hạn chế học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về ATGT, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông trước cổng trường học trước và sau giờ tan học; thực hiện hiệu quả năm ATGT với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên”, với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Đồng thời, hướng tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh, sinh viên trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các đơn vị trường học, của cán bộ, giáo viên và học sinh, thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho lực lượng trong ngành tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT.

 

Phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên và học sinh nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

 

Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm:

100% cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các nhà trường được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; ký cam kết với nhà trường trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định về ATGT.

100% cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh ngành GD – ĐT nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.

100% các cơ sở giáo dục toàn tỉnh tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông.

100% nhà trường phổ biến, giáo dục “Văn hóa giao thông” cho học sinh, sinh viên theo tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 9-10-2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch.

100% nhà trường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn xây dựng cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, ATGT; khắc phục ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, đặc biệt ở thành phố, thị xã, thị trấn và các trường nằm gần trục đường quốc lộ; khuyến khích học sinh, sinh viên sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân..

Phấn đấu trong năm 2017, 100% các đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh không có trường hợp vi phạm quy định về trật tự ATGT và không xảy ra tai nạn giao thông.

Sở Giáo dục – Đào tạo đề nghị phòng GD – ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2017; thực hiện phong trào thi đua, xác định cụ thể nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế ở mỗi nhà trường.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các phòng, các nhà trường triển khai thực hiện phong trào thi đua; thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm nòng cốt cho phong trào thi đua; xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

(Nguồn Báo QB)