Phát huy tốt vai trò tham mưu nòng cốt, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Hồng Hóa

29

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm gần đây, Công an xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Hồng Hóa tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đã được Đảng ủy, UBND xã Hồng Hóa, Ban chỉ đạo các cấp quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Với vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Công an xã đã chủ động phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều lượt tin báo, giúp lực lượng Công an chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để hình thành điểm nóng. Nhiều quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, phối hợp cùng lực lượng Công an truy bắt tội phạm, trên địa bàn xã đã xuất hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Nét nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn miền núi trong thời gian qua đó là đã xây dựng, củng cố hơn 10 mô hình an ninh trật tự hoạt động và phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Điển hình như mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh”; mô hình “Tự quản về an ninh trật tự trong trường học, cụm dân cư, bản làng”; “Thắp sáng đường quê”; “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư”…

Công an xã Hồng Hóa giao ban công tác đảm bao ANTT

Để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, Ban Công an xã đã củng cố, kiện toàn, duy trì các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở. Hiện tại, toàn xã có 10 Tổ an ninh nhân dân thôn, xóm với 70 thành viên, 08 Đội thanh niên xung kích, 10 Chi hội cựu chiến binh đảm bảo an ninh trật tự… Các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự đã tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát ban đêm, góp phần phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Cao Viễn Binh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hồng Hóa là một xã miền núi của huyện Minh Hóa và là địa bàn giáp ranh với huyện Tuyên Hóa, tình hình an ninh trật tự trong những năm gần đây cơ bản được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp như: Lợi dụng địa bàn giáp ranh, tuyến đường Xuyên Á chạy qua, số đối tượng phạm tội từ nơi khác đến lẫn trốn, một số thanh thiếu niên ở địa phương còn có tình trạng tụ tập uống rượu bia, gây rối trât tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp…gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Ban Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp các lực lượng chức năng tập trung nắm tình hình, xử lý dứt điểm các vụ việc xảy ra; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường tuần tra kiểm soát ban đêm ở những nơi trọng điểm, đảm bảo an ninh trật trên địa bàn xã.

Cùng với các hoạt động trên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cũng được đẩy mạnh. Việc triển khai, thực hiện quy chế phối hợp đã tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban Công an xã với các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức tuyên truyền về Luật giao thông, Luật phòng cháy, chữa cháy; tác hại về ma túy, tệ nạn xã hội trong nhà trường, giúp các em nhận thức đầy đủ, hiểu được bản chất về tội phạm và tệ nạn xã hội đẻ có biện pháp phòng ngừa.

Trong hơn một năm trở lại đây, Ban Công an xã đã chủ động tham mưu, phối hợp xây dựng, củng cố nhiều mô hình sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và hình thức, nên đã tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhờ vậy đã đấu tranh, làm rõ 08 vụ việc/12 đối tượng; quản lý, giáo dục 03 đối tượng tù tha, 02 đối tượng án treo, 04 đối tượng trong diện quản lý đã có chiều hướng tiến bộ rõ rệt.

Bằng tinh thần nhiệt huyết, tận tụy với nhân dân, Ban Công an xã Hồng Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Với tinh thần đó, hy vọng thời gian tới, Ban Công an xã tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích xuất sắc đã đạt được, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Ngọc Ký