Phát huy truyền thống 55 năm (20/7/1962-20/7/2017) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

158

Cách đây gần 72 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội, cùng với việc đập tan bộ máy đàn áp của địch và thiết lập chính quyền nhân dân, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân (CAND) ra đời: Ở Bắc Bộ, chính quyền cách mạng đã thành lập Sở Liêm phóng; ở Trung Bộ thành lập Sở Trinh sát và ở Nam Bộ thành lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND đều có chung một nhiệm vụ, đó là: Trấn áp bọn phản cách mạng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Để tăng cường củng cố các công cụ chuyên chính của chính quyền nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ trật tự trị an, ngày 21 tháng 02 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23-SL, hợp nhất các Sở Cảnh sát, Sở Liêm phóng thành Việt Nam Công an vụ. Đây là mốc son lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng CAND.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hiệu- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tặng Giấy khen cho CBCS Công an huyện Lệ Thủy khám phá nhanh chuyên án cướp tài sản

Mặc dù mới thành lập, song lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) nói riêng đã phát huy mạnh mẽ vai trò lực lượng chuyên chính của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đẩy mạnh đấu tranh chống các thế lực phản động, tay sai và các phần tử xấu với mưu đồ lật đổ chính quyền cách mạng, làm mất trật tự trị an… Nổi bật là ngày 12 tháng 7 năm 1946, lực lượng CAND đã tấn công vào trụ sở của Quốc dân Đảng, ở nhà số 7 phố Ôn Như Hầu (Nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) và số 80 phố Quán Thánh, Hà Nội, phá tan tổ chức phản động đội lốt “Quốc gia dân tộc” cấu kết với thực dân Pháp hòng lật đổ chính quyền nhân dân; khám phá vụ thảm sát ở tiệm vàng Vĩnh Tường, thành phố Hải Phòng, ngày 03 tháng 8 năm 1946 do quân Pháp gây ra. Ngoài ra, lực lượng CAND còn điều tra, khám phá hàng trăm vụ án cướp của, giết người, bắt cóc tống tiền và triệt phá nhiều tổ chức phản động với âm mưu chống phá, lật đổ chính quyền cách mạng nước ta.

Sau ngày toàn quốc kháng chiến, nhiệm vụ của lực lượng CAND là bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; tham gia chiến đấu; đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của địch, chuẩn bị đưa người của ta trở về vùng địch tạm chiếm để hoạt động. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên, lực lượng CAND đẩy mạnh phong trào đấu tranh “Phá hội tề”, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng địch.

Đầu năm 1950, tình thế chiến trường đang có lợi cho ta, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công an. Từ đó, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác Công an. Năm 1951, Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định nhiệm vụ và tổ chức Nha Công an Việt Nam làm cơ sở để xây dựng ngành Công an phục vụ kháng chiến, kiến quốc và làm nền tảng xây dựng lực lượng CAND sau này. Được sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, nhiều cán bộ, chiến sĩ CAND đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường đấu tranh chống địch trong mọi tình huống, nhiều gương chiến đấu anh dũng, như Anh hùng liệt sỹ Trần Thành Ngọ, Nguyễn Văn Dưỡng, Bửu Đóa, Bùi Thị Cúc… đã tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, công nhận nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Sau năm 1954, để xây dựng lực lượng CSND thành lực lượng vũ trang thuộc Bộ Công an, đấu tranh chống bọn phản cách mạng và các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà ở miền Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT, công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CSND và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc sỹ quan, hạ sỹ quan CSND- Một sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng CSND và cũng từ đó, ngày 20/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng CSND.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CSND đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường và lập nên nhiều chiến công xuất sắc, viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND Việt Nam.

Trong các thời kỳ cách mạng, bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ đến đâu, lực lượng CSND cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ An ninh trật tự (ANTT), góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bước vào thời kỳ đổi mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, lực lượng CSND luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng, sẵn sàng xả thân vì sự an toàn của đất nước, sự bình yên của nhân dân. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, lực lượng CSND phải đối mặt nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ ANTT; nhiều loại tội phạm mới xuất hiện, hoạt động với quy mô, tính chất ngày càng nguy hiểm, như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy… Trước tình hình đó, lực lượng CSND đã kịp thời đổi mới các biện pháp công tác, chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm. Đồng thời đã đề xuất Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tấn công các loại tội phạm, vừa tập trung chỉ đạo đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ, vừa triển khai liên tục các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Thường xuyên chú trọng công tác phòng ngừa, nhất là phòng ngừa xã hội nhằm ngăn ngừa sự phát sinh tội phạm và điều tra xử lý tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Công tác quản lý hành chính về TTXH đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đảm bảo TTATGT, TTCC, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về TTATXH, khơi dậy khí thế của quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong cuộc chiến thầm lặng đó đã có nhiều CBCS CSND nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm hy sinh, một lòng một dạ bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu của CBCS CSND vẫn đổ xuống cho đất nước thanh bình, cho nhân dân được hạnh phúc. Hàng trăm CBCS Cảnh sát đã hy sinh hoặc bị thương khi làm nhiệm vụ.

Ghi nhận sự cống hiến hy sinh và trách nhiệm lớn lao của lực lượng CSND, 55 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 9 Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm tập thể và cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại…

Cùng với lực lượng CSND cả nước, 55 năm qua, lực lượng CSND Công an Quảng Bình luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm”, “Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy”; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước; chủ động phòng ngừa và liên tục tấn công, truy quét tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm mới có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy…; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm tốt công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại,…; không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Học tập noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”…; đoàn kết một lòng, gắn bó với nhân dân; dũng cảm mưu trí trong chiến đấu, tận tuỵ và sáng tạo trong công tác, không ngại hy sinh, nguy hiểm, từng bước vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước, Quảng Bình.

Với những chiến công, thành tích đã đạt được, lực lượng CSND Công an Quảng Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 19 lượt tập thể và 4 cá nhân, tiêu biểu là Đồn CAND số 84 – Đơn vị 2 lần được tuyên dương Anh hùng, Trạm Cảnh sát giao thông số 64, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quảng Bình, phòng CSGT, Công an thành phố Đồng Hới, Công an huyện Lệ Thủy, Công an phường Đồng Phú và các Anh hùng Hồ Bá Thọ, Hoàng Hữu Nờ, Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Bá Chưng, Huỳnh Kim Trung. Hàng trăm lượt đơn vị, hàng ngàn lượt CBCS được tặng thưởng Huân chương, Huy chương và Bằng khen, Giấy khen các loại.

Đạt được thành tích đó là nhờ có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể; sự giúp đỡ to lớn của quần chúng nhân dân và sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện không biết mệt mỏi của toàn thể CBCS lực lượng CSND Công an Quảng Bình.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn tác động làm ảnh hưởng đến ANTT của đất nước nói chung và Quảng Bình nói riêng. Hoạt động của tội phạm có tổ chức, có tính quốc tế, có yếu tố nước ngoài; nhất là hoạt động của các băng, nhóm tội phạm hình sự, ma túy…sẽ diễn ra với tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn; tình hình TTATGT, TTCC, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp…Đặt ra nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ nhân dân, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH hết sức cấp thiết và nặng nề. Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong 55 năm qua, thời gian tới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Chính quyền và Nhân dân giao phó, lực lượng CSND Công an Quảng Bình tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

1. Phải bám sát và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tạo môi trường hoà bình, ổn định, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

2. Trong mọi hoàn cảnh, lực lượng CSND Công an Quảng Bình phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH. Chủ động nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng, nghiên cứu, phân tích đánh giá đúng tình hình phát hiện sớm các tình huống có thể xảy ra, đề xuất các chủ trương, biện pháp, xử lý kịp thời các vấn đề tác động đến ANCT và TTATXH. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý…gắn với các chương trình kinh tế- xã hội khác nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của toàn dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục, cảm hóa những người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư; tạo ra thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm vững chắc ở từng địa bàn, cơ sở.

3. Nêu cao vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT; thường xuyên đổi mới các mặt công tác. Nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND; hiệu quả công tác điều tra tội phạm. Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tham nhũng, tội phạm ma túy, sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường… kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, đảm bảo tốt TTATXH ở địa bàn cơ sở, nhất là những địa bàn phức tạp, trọng điểm…

4. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các mô hình phòng, chống tội phạm đã và đang phát huy hiệu quả. Bảo vệ và kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

5. Không ngừng xây dựng lực lượng CSND Công an Quảng Bình cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, “Xây dựng văn hóa ứng xử trong Cảnh sát nhân dân”, “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua yêu nước khác của đơn vị, địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ CBCS CSND có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý chí tiến công, tinh thông nghiệp vụ, tác phong gương mẫu trong lời nói, việc làm, khiêm tốn, cầu thị, kính trọng, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân; đồng thời xử lý nghiêm đối với CBCS sai phạm, tiêu cực.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệu            

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình