Phát huy truyền thống 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/4/1960-22/4/2018), lực lượng Kỹ thuật nghiệp II Công an tỉnh Quảng Bình thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

23

Xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và bọn tội phạm khác, ngày 22/4/1960, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Cục Trinh sát kỹ thuật, nay là Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (KTNVII), ký hiệu A71. Trải qua 58 năm (1960-2018) chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục An ninh, Lãnh đạo Cục KTNVII, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, lực lượng KTNVII trong toàn quốc luôn đoàn kết thống nhất, phát huy bản chất anh hùng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Những chiến công của lực lượng KTNVII thực sự là những trang sử vẻ vang, hào hùng khẳng định được vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.       

Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng KTNVII CAND, lực lượng KTNVII Công an Quảng Bình trong chặng đường lịch sử của mình cũng đã ghi dấu những chiến công chói lọi trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Sau khi tái lập tỉnh Quảng Bình (7/1989), phòng KTNVII Công an Quảng Bình được thành lập trên cơ sở chia tách từ phòng KTNVII Công an Bình Trị Thiên và duy trì phát triển cho đến ngày nay. Trải qua 29 năm xây dựng, công tác và chiến đấu (1989-2018), được sự chỉ đạo chặt chẽ của Cục KTNVII- BCA; sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng KTNVII Công an Quảng Bình đã từng bước trưởng thành về mọi mặt từ nhận thức đến công tác tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo và xây dựng lực lượng. Đã có sự đầu tư nghiên cứu, nắm chắc và làm chủ các phương tiện nghiệp vụ được trang cấp; ứng dụng có hiệu quả một số thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành; phát huy tối đa tính năng, tác dụng của các biện pháp công tác; chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCS, xây dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Thông qua thực tiễn chiến đấu, lực lượng KTNVII Công an Quảng Bình ngày càng trưởng thành vững mạnh, đã cùng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần xây dựng, tô thắm truyền thống vẻ vang của Lực lượng KTNVII CAND. Với những thành tích đạt được, nhiều năm liên tục lực lượng KTNVII Công an Quảng Bình được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, đặc biệt từ năm 2015 – 2017 đơn vị được tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Những thành tích đã đạt được của Lực lượng KTNVII Công an Quảng Bình trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là niềm tự hào của CBCS, đồng thời cũng là động lực thôi thúc sự phấn đấu thi đua trong CBCS đơn vị.

Trong thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh nhà còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tội phạm và tệ nạn xã hội có xu hướng tăng; xu hướng liên kết, đan xen giữa các loại tội phạm ngày càng rõ nét và nguy hiểm hơn. Đáng lưu ý, trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển như vũ bão, nhất là tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư sẽ làm cho tình hình, công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra nhiều khó khăn, thử thách mới, trong đó có công tác KTNVII. Để góp phần cùng Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh nhà, lực lượng KTNVII tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành Công an về công tác đảm bảo ANTT. Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo “Chủ động phòng ngừa tích cực, chủ động tấn công một cách sáng tạo, táo bạo; chớp thời cơ, tạo thời cơ, tiến hành công tác đảm bảo an toàn bí mật các biện pháp đạt kết quả cao”. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ huy thống nhất đảm bảo đúng đường lối, chính sách, biện pháp nghiệp vụ; đảm bảo tuyệt đối an toàn, bí mật các biện pháp kỹ thuật, duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định, chế độ công tác; đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, lệch lạc trong nhận thức và thực hiện các biện pháp KTNVII; xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ có kỷ luật, xác định trách nhiệm rõ ràng, có tác phong làm việc khoa học và cách mạng.

Hai là, vận dụng nhuần nhuyễn, đồng bộ các biện pháp KTNVII và hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng trinh sát, các ban ngành liên quan tạo nên sức mạnh tống hợp trong cuộc đấu tranh. KTNVII là kỹ thuật chuyên ngành tham gia đấu tranh với các loại đối tượng rất đa dạng cho nên nhất thiết phải thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ giữa đơn vị KTNVII với các đơn vị nghiệp vụ trong ngành Công an và các cơ quan ban ngành có liên quan. Lịch sử chiến đấu của lực lượng KTNVII trong nhiều năm qua đã chứng minh nhiều chuyên án phức tạp, đấu tranh khó khăn, thậm chí bế tắc, nhưng biết sử dụng thành thạo đồng bộ các biện pháp KTNVII, biết phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trinh sát, biết tranh thủ sự giúp đỡ của các ban ngành liên quan nên đã tháo gỡ kịp thời, phát hiện nhanh đối tượng, góp phần khám phá chuyên án đạt hiệu quả cao.

Ba là, xây dựng phát triển lực lượng KTNVII vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Do tính chất đặc thù của công tác KTNVII là phải chiến đấu trong môi trường đặc biệt, hết sức phức tạp, phải chiến đấu độc lập, bí mật, thậm chí có lúc nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy đòi hỏi người cán bộ KTNVII phải có lập trường quan điểm vững vàng, kiên định, có ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ, có tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, có trình độ ngoại ngữ và khoa học kỹ thuật cần thiết. Sức mạnh của lực lượng KTNVII bao giờ cũng là kết quả của sự thống nhất giữa chính trị và tư tưởng, tổ chức chặt chẽ và khoa học, nghiệp vụ sắc bén.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi khoa học – công nghệ không ngừng phát triển từng ngày, từng giờ hoạt động tình báo, gián điệp, phản động và các loại tội phạm khác cũng triệt để lợi dụng các thành tựu khoa học – công nghệ để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, công tác nghiên cứu cải tiến, ứng dụng khoa hoc kỹ thuật phục vụ công tác phải đặc biệt được coi trọng nhằm phục vụ tốt các yêu cầu của Công an các đơn vị, địa phương, đáp ứng hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống 58 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành (22/4/1960-22/4/2018), lực lượng KTNVII Công an Quảng Bình quyết tâm thi đua lập nhiều chiến công, viết tiếp trang sử vẻ vang của Lực lượng KTNVII CAND, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tá Hoàng Xuân Lâm     

Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II