Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng PCCC – CNCH và ngày Hội toàn dân PCCC (4/10/1961- 4/10/2016).

177

 

                                                               Đại tá Trần Minh Thùy                  

          Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Bình đã lập nên những chiến công xuất sắc, rất đỗi tự hào. Phát huy truyền thống của Đơn vị anh hùng LLVTND, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ PCCC&CNCH đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, sẵn sàng ra quân giành thắng lợi trong mọi tình huống, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tỉnh nhà.

Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC”. Đây là mốc son quan trong, đánh dấu bước trưởng thành đặc biệt của lực lượng Cảnh sát PCCC; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đối với công tác PCCC; là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động PCCC, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác PCCC. Từ đó, ngày 04/10 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cánh sát PCCC và cũng là ngày “Toàn dân PCCC”

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC cả nước, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Quảng Bình giữa bộn bề khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, nhưng đã phải đương đầu với vô vàn thử thách đầy cam go và ác liệt. Trong cuộc kháng  chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình là trọng điểm đánh phá bằng không quân của đế quốc Mỹ. Dưới “mưa bom, bão đạn” của kẻ thù, hình ảnh những người chiến sỹ chữa cháy xông pha trong lửa đạn đã in sâu trong tâm trí của cán bộ, quân và dân Quảng Bình. Dù ở bất kỳ tình huống nào lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Quảng Bình vẫn luôn mưu trí, dũng cảm, không quản ngại hy sinh, gian khổ, kiên cường bám trụ để chữa cháy; trực tiếp cứu, chữa hàng trăm vụ cháy để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân, bảo vệ an toàn khối lượng lớn vật tư, súng đạn, lương thực, xăng dầu chi viện cho chiến trường miền Nam… góp phần to lớn vào sự nghiêp đấu tranh giải phóng dân tộc. Những chiến công xuất sắc như: chữa cháy kho lương thực ở Hưng Trạch (Bố Trạch), kho hàng ở Lệ Thủy, kho đạn ở Thọ Lộc (Bố Trạch), kho quân nhu, súng đạn, lương thực, tại Xuân Ninh (Quảng Ninh)…đã góp phần tô thắm trang sử vàng của lực lượng cảnh sát PCCC cả nước.  Với những thành tích đó, lực lượng cảnh sát PCCC Công an Quảng Bình đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVTND.

Trong những năm đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị, các công trình nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở xản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh từng bước được mở rộng, phát triển; nhu cầu sử dụng điện, xăng dầu, khí hóa lỏng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy…ngày càng tăng, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ ngày càng cao. Do đó nhiệm vụ đặt ra đối với công tác PCCC là hết sức nặng nề.

Với chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực PCCC, nhất là từ khi  luật PCCC ra đời  (năm 2001), lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Bình đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành hàng trăm văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc công tác PCCC trên địa bàn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chinh trị và toàn dân tham gia PCCC; hiệu lực quản lý nhà nước về công tác PCCC được tăng cường; cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị ngày càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong công tác tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về an toàn PCCC.

Quán triệt phương châm 4 tại chỗ “ lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ” trong công tác PCCC, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã tiến hành nhiều biện pháp huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị – xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC. Ban chỉ đạo PCCC từ tỉnh đến cơ sở đã được thành lập; các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp thành lập đội chữa cháy tại chỗ và thường xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC. Đặc biệt, công tác tuyên truyền vận động, xây dựng  phong trào toàn dân PCCC đã được chú trọng, nội dung truyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và khu vực sản xuất, kinh doanh ; qua đó đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm  của toàn xã hội đối với công tác PCCC. Đến nay, toàn tỉnh có 03 đội chữa cháy chuyên nghiệp được trang bị 18 đầu xe chữa cháy và phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; có 3.015 đội chữa cháy cơ sở và dân phòng với gần 45.000 đội viên được huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về PCCC.

Bên cạnh việc tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khắc phục những thiếu sót về đảm bảo an toàn PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị tốt cả về lực lượng và phương tiện, đảm bảo chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ huy chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. Trong 15 năm thực hiện luật PCCC đã tham gia cứu chữa gần 300 vụ cháy và tham gia cứu hộ hàng chục trường hợp, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho Nhà nước và nhân dân. 

Cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, việc xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong sạch, vững mạnh là mục tiêu quan trọng hàng đầu, có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ được tăng cường. Các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao, đặc biệt là phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”… Vì vậy, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngại khó khăn gian khổ, mưu trí, linh hoạt và sáng tạo trong công tác chiến đấu; trình độ, năng lực, chuyên môn được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi giai đoạn cách mạng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Bình luôn tự hào về những chiến công, những kết quả đã gặt hái trong thời gian qua. Đồng thời, ý thức sâu sắc trách nhiệm PCCC&CNCH của mình trong thời gian tới. Tình hình kinh tế của đất nước và tỉnh nhà tiếp tục phát triển và cùng với đó thì nguy cơ cháy do điện, hóa chất, xăng dầu và những hành vi thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm của con người ngày càng tăng; thiên tai, bão lụt thường xuyên xảy ra… do đó, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH ngày càng nặng nề hơn.

Với  niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống của Đơn vị Anh hùng LLVTND, với khí thế thi đua lập nhiều thành tích mới, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Bình quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác tham mưu, không ngừng nâng cao cảnh giác, rèn luyện vững vàng về kỹ năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra, góp phần xứng  đáng vào sự phát triền của quê hương đất nước, vì môi sinh, môi trường và hạnh phúc của nhân dân.

                                                                                 TMT