PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CỘNG TÁC VIÊN AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ TRONG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

1043

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã diễn ra không ít hoạt động phức tạp liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) nói chung và an ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) nói riêng. Các hoạt động đó xuất phát từ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch bên ngoài và bên trong đất nước nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Các thế lực thù địch, các đối tượng xấu trên địa bàn Quảng Bình đã tích cực khai thác những thông tin tiêu cực phản ánh về mặt trái của đời sống xã hội, những thông tin “nóng”, “nhạy cảm” thu hút sự quan tâm của dư luận, có tác động sâu rộng trong xã hội, từ đó xuyên tạc tình hình chính trị – xã hội trong nước, tuyên truyền quan điểm sai trái, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp… Đặc biệt, gần đây, chúng tích cực lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển các tỉnh miền Trung để xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động khiếu kiện tập thể, biểu tình, gây phức tạp về ANTT. Một số đối tượng còn tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, có đối tượng đăng tải thông tin, hình ảnh nói xấu, hạ uy tín người khác…

Thủ đoạn phố biến hiện nay được các loại đối tượng sử dụng là lợi dụng những tiện ích của mạng internet, nhất là sự phổ dụng của blog, mạng xã hội (Facebook, You Tube, Zalo…) để kết nối bạn bè, chia sẻ, tán phát thông tin. Chúng thường xuyên đăng tải trên blog cá nhân, tài khoản mạng xã hội các bài viết, hình ảnh, video clip hoặc trích dẫn, chia sẻ thông tin từ các trang mạng phản động nước ngoài có nội dung xuyên tạc sự thật, sai trái.

Những luận điệu sai trái, thông tin sai sự thật đã tác động tiêu cực, gây hoang mang dư luận, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương. Một số trường hợp đã hùa theo, cổ súy, tán đồng với quan điểm sai trái của chúng, thậm chí bị kích động, lôi kéo vào các hoạt động chống đối chính quyền, gây rối ANTT, làm cho tình hình ngày càng phức tạp.

Để góp phần phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, lực lượng ANCTNB Công an tỉnh Quảng Bình đã tập trung lực lượng, triển khai nhiều biện pháp, trong đó đã chú ý tìm chọn, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, huy động họ vào công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng dư luận.

Những cộng tác viên được xây dựng phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tìm chọn, xây dựng trong số các văn nghệ sĩ, trí thức có tên tuổi, các nhà khoa học lớn, các chuyên gia đầu ngành… đang hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, truyền thông, giáo dục, y tế, thể thao, lao động, xã hội… Họ là những người có giác ngộ chính trị, có trình độ chuyên môn cao trên các lĩnh vực mình công tác và là người có uy tín nên đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng ANCTNB trong giữ vững ANCTNB nói chung và trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng.

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đội ngũ cộng tác viên đã góp phần phát hiện các trường hợp có quan điểm, tư tưởng lệch lạc, trái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phối hợp tốt với lực lượng ANCTNB tổ chức các biện pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các đối tượng. Đối với các trường hợp là cán bộ đảng viên đang công tác tại các cơ quan, ban ngành của tỉnh có biểu hiện bất mãn, có những lời nói, việc làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, các cộng tác viên đã thẳng thắn nhắc nhở, góp ý để họ nhận ra sai trái, tổ chức phê bình, kiểm điểm đối với các trường hợp có sai phạm nghiêm trọng. Đối với số văn nghệ sĩ sáng tác, tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm có nội dung xấu, cộng tác viên đã kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp thu hồi, không để tán phát, lan truyền rộng rãi trong cộng đồng. Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, hội họp, cộng tác viên đã sử dụng vai trò, uy tín của mình để nhắc nhở, yêu cầu số văn nghệ sĩ trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm.

Trong tình hình hiện nay, để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch, lực lượng ANCTNB đã vận động đội ngũ cộng tác viên sử dụng các công cụ công nghệ tiện ích như sử dụng máy tính, điện thoại thông minh để thiết lập các trang blog, facebook cá nhân phục vụ việc theo dõi và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chính điều này đã mang lại hiệu quả cho công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay.

Hoạt động xây dựng, sử dụng đội ngũ cộng tác viên ANCTNB trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi giọng điệu, thái độ chống đối của số đối tượng trên địa bàn, nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của chúng.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên ANCTNB, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số mặt công tác sau:

Một là, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của lãnh đạo Công an tỉnh, chỉ huy phòng ANCTNB đối với công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên trong bảo vệ ANCTNB nói chung và trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh nói riêng. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ANCTNB trong xây dựng và sử dụng cộng tác viên theo đúng các quy định của ngành Công an.

Hai là, có kế hoạch định hướng công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, phù hợp và đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ ANCTNB. Trong tình hình hiện nay cần tập trung lựa chọn, xây dựng cộng tác viên trong số trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí có uy tín, có tên tuổi. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cộng tác viên nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, các loại đối tượng; bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, nhất là kỹ năng sử dụng máy tính và mạng internet, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

Ba là, trong quá trình xây dựng và sử dụng cộng tác viên ANCTNB, cần quan tâm xây dựng, tạo mối quan hệ gắn bó giữa cộng tác viên với cán bộ ANCTNB, làm cho họ thực sự tin tưởng, dốc hết tâm huyết và khả năng của mình giúp đỡ cơ quan an ninh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH.

Bốn là, tăng cường hơn nữa nguồn kinh phí dành cho xây dựng, sử dụng cộng tác viên của lực lượng ANCTNB, nhất là kinh phí cho công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm tạo điều kiện thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trong tình hình hiện nay.

Đại úy Nguyễn Trường Sinh  

Phòng An ninh Chính trị nội bộ