Phạt nặng hành vi không phân loại chất thải rắn sinh hoạt

69

Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó:

Ảnh minh họa.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

– Không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

– Không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi:

– Không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định.

– Không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

– Không báo cáo định kỳ về tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 và thay thế Nghị định179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

Tiêu Dao