Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

190

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1497/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Ảnh minh họa.

Theo đó, việc ban hành Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 nhằm tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, vững chắc với cơ cấu, quy mô hợp lý các loại hình thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, ngang tầm khả năng và trình độ phát triển thông tin của các nước trong khu vực và thế giới.

Cụ thể, mục tiêu đề ra đến năm 2025, 100% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, đạt mức 60%/40%; tăng số lượng tạp chí khoa học; 80% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển khoa học, công nghệ trên thế giới…

Đối với báo nói, báo hình, Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2025, 70% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; 100% dân số các vùng còn lại được nghe, xem các chương trình này. Tăng thời lượng phát sóng của các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; các kênh Trung ương bảo đảm phát sóng 24 giờ/ngày.

Đối với loại hình thông tin điện tử, đến năm 2025, 100% cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương sử dụng cổng/trang thông tin điện tử và mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, 100% các trang tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng;…

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Chiến lược đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm về cơ chế chính sách, tài chính, nguồn nhân lực. Trong đó, nhấn mạnh nhóm giải pháp về khoa học công nghệ, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân theo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước. Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống thông tin các cơ quan chức năng, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các loại hình thông tin theo xu hướng chung của thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về công tác thông tin, quản lý thông tin, đặc biệt là thông tin điện tử. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao CNTT phục vụ phát triển thông tin trên mạng; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ xuất bản để phát triển xuất bản phẩm điện tử, chuyển đổi phương thức phát hành từ phát hành truyền thống sang phát hành điện tử.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho các loại hình thông tin phát triển; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện chính sách nhằm phát triển và quản lý tốt xuất bản phẩm, quản lý phim, ảnh, các chương trình của nước ngoài đưa lên truyền hình, mạng Internet… UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030, tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển thông tin tại địa phương. Thực hiện chế độ báo cáo, phán ảnh, kiến nghị các biện pháp xử lý những vướng mắc phát sinh về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Quang Thắng