Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; trong đó, quy định cụ thể về xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm.

Tìm hiểu nội dung về “Tội vận chuyển trái phép chất ma túy.” tại Điều 250 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Hành vi phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy xâm phạm những quy định của Nhà nước về chế độ quản lý các chất ma túy. Đối tượng ma túy vận chuyển có thể bao gòm: lá, thân, rễ cây cần sa, quả cây thuốc phiện tươi, khô…

Tìm hiểu nội dung Điều 229 BLHS năm 2015 về “Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai”

Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai được quy định tại Điều 174 BLHS năm 1999. Trong BLHS năm 2015, tội phạm này vẫn tiếp tục được quy định trên cơ sở kế thừa những nhân tố hợp lí của Điều 174 BLHS năm 1999. Bên cạnh đó, Điều 229 BLHS năm 2015 quy định về tội phạm này đã có sự sửa đổi, bổ sung nhất định nhằm làm rõ hơn nội dung của điều luật cũng như nâng cao tính khả thi của việc áp dụng điều luật trong thực tế.

Tìm hiểu nội dung Điều 220 BLHS năm 2015 về “ Tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”

BLHS năm 2015 đã được bổ sung tội danh mới – Tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là tội phạm đòi hỏi dấu hiệu chủ thể đặc biệt. Đó là người có chức vụ, quyền hạn có thẩm quyền nhất định trong quản lí, sử dụng vốn đầu tư công.

Tìm hiểu nội dung Điều 228 BLHS năm 2015 về “Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”

Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai đã được quy định trong BLHS năm 1999. Trong BLHS năm 2015, tội phạm này vẫn tiếp tục được quy định (Điều 228). Tuy nhiên, Điều 228 quy định về tội phạm vi phạm các quy định về sử dụng đất đai đã có sự sửa đổi, bổ sung nhất định cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời làm tăng tính minh bạch cũng như nâng cao tính khả thi của việc áp dụng điều luật.

Tìm hiểu nội dung Điều 224 BLHS năm 2015 về “Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”

Để hoạt động đầu tư các công trình xây dựng ở nước ta được lành mạnh, góp phần lập lại trật tự, kỉ cương trong lĩnh vực này, nhà làm luật nước ta đã quy định tội danh mới trong BLHS năm 2015 – tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Truy cứu TNHS trường hợp sử dụng thủ đoạn đưa người đi lao động nước ngoài

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự; trong đó quy định cụ thể về truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp sử dụng thủ đoạn đưa người đi lao động nước ngoài.

Tìm hiểu nội dung Điều 206 BLHS năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017) về “ Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”

Theo BLHS số 100/2015/QH13, đây là một trong 15 tội danh mới được bổ sung nhằm cụ thể hóa tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 BLHS năm 1999. Nhưng theo Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 đã điều chỉnh lại tên tội danh và một số dấu hiệu cấu thành tội phạm làm cho tội này không còn nguyên nghĩa dấu hiệu đặc trưng là “người có chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong hoạt động ngân hàng.

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

Đối với tự mình, phải

cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải

thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải

tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải

kính trọng lễ phép

Đối với công việc, phải

tận tụy

Đối với địch, phải

cương quyết khôn khéo

Tin tiêu điểm

Công an tỉnh tổ chức tập huấn về tổng điều tra dân số và nhà ở

Công an tỉnh tổ chức tập huấn về tổng điều tra dân số và nhà ở

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều dân số và nhà ở Công an nhân dân.

Công an huyện Quảng Ninh tổ chức ngày Thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

Công an huyện Quảng Ninh tổ chức ngày Thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

Công an TX. Ba Đồn bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

Công an TX. Ba Đồn bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

Không có việc CSGT rượt đuổi gây TNGT tại xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn

Không có việc CSGT rượt đuổi gây TNGT tại xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn

Công an huyện Tuyên Hóa bắt nhóm đối tượng người ngoại tỉnh gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn

Công an huyện Tuyên Hóa bắt nhóm đối tượng người ngoại tỉnh gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn

PC05 vận động nhân dân giao nộp động vật hoang dã

PC05 vận động nhân dân giao nộp động vật hoang dã

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Hưởng ứng tháng thanh niên – Tuổi trẻ Công an Quảng Bình đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh”

Hưởng ứng tháng thanh niên – Tuổi trẻ Công an Quảng Bình đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh”

Thực hiện tốt phương châm “An ninh chủ động”

Thực hiện tốt phương châm “An ninh chủ động”

Đồng Hới: Triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019

Đồng Hới: Triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019