Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch

274

Chiều ngày 05/4/2022, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí chỉ huy các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch năm 2022

Theo quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch giữa Sở Du lịch và Công an tỉnh, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh. Cả hệ thống chính trị tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sở Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan ban ngành vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm đã tạo sự đồng thuận cũng như sức mạnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong công tác quản lý nhà nước về du lịch nói chung và trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng.

Các đại biểu tham gia Hội nghị thảo luận công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch
Các đại biểu tham gia Hội nghị thảo luận công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch

Công an tỉnh đã chủ động, tích cực bám sát, cụ thể hóa các nội dung quy chế phối hợp thành nhiều kế hoạch, phương án triển khai đảm bảo ANTT; tổ chức quán triệt trên phạm vi rộng rãi và có hiệu quả đến từng cán bộ, đảng viên, những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về phát triển du lịch. Giữa các cơ quan, đơn vị quản lý du lịch đã bắt đầu có sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên và đạt kết quả tốt trong công tác đảm bảo ANTT. Môi trường du lịch đã được cải thiện, ngày càng trong sạch, lành mạnh hơn, tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch cơ bản được đảm bảo. các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã nâng cao tinh thần cảnh giác với các âm mưu, hoạt động lợi dụng du lịch để hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự. Các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì và làm tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch.

Các đại biểu tham gia Hội nghị thảo luận công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch

Công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trong năm qua vẫn còn một số tồn tại đã được các đại biểu tham gia Hội nghị thảo luận chỉ ra đó là, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và đơn vị quản lý du lịch tại một số địa phương cấp huyện còn hạn chế. Vẫn còn một số doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong việc thúc đẩy phát triển du lịch.

Đồng chí Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao kết quả đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch đã đạt được trong thời gian qua; nhờ đó tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch cơ bản được đảm bảo, môi trường du lịch được cải thiện. Đặc biệt là đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực tích cực của các đơn vị có liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong các sự kiện lớn, Đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới Công an tỉnh có kế hoạch cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện; chủ động, tích cực trong việc trao đổi kịp thời tình hình, thông tin về công tác an ninh trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh, triển khai tốt quy chế phối hợp; kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục an toàn, thân thiện.

Việt Hùng