Phối hợp đảm bảo An ninh tôn giáo

210

Vừa qua, tại thành phố Đồng Hới- Quảng Bình, Công an 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An đã tổ chức hội nghị giao ban công tác đảm bảo An ninh tôn giáo 9 tháng đầu năm 2017.

Giao ban công tác phối hợp đảm bảo An ninh tôn giáo 9 tháng đầu năm 2017

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an ba tỉnh, mà trực tiếp là lực lượng An ninh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo ANTT trong lĩnh vực tôn giáo. Giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về ANTT liên quan tôn giáo. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Lãnh đạo Công an 3 tỉnh đã thông báo cho nhau một số tình hình trong thời gian qua, đồng thời đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Thống nhất thường xuyên trao đổi tình hình liên quan đến việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh tôn giáo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Ngô Quang Văn