Phòng Cảnh sát cơ động vận nhân dân giao nộp 07 kg pháo hoa.

635

 Ngày 14/8/2020, đồng chí Phạm Nhật Anh, cán bộ Đại đội CSCĐ, vận động anh Hồ Long Quân, sinh năm 2003, ở thôn Nhân Hải, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, QB tự nguyện giao nộp 02 hộp pháo hoa loại 36 ống, có trọng lượng 2,8kg.


Tiếp đó, ngày 18/8/2020, đồng chí Dương Minh Hoà Trung, chiến sỹ nghĩa vụ công tác tại Đại đội CSCĐ, Phòng Cảnh sát cơ động, đã vận động anh Trần Hữu Linh, sinh năm 1995, ở xã Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình tự nguyện giao nộp 03 hộp pháo hoa, loại 36 ống, trọng lượng khoảng 4.2 kg.

Đồng chí Dương Minh Hoà Trung vận động nhân dân tự nguyện giao nộp Pháo

                                                   Xuân Lê