Phòng Cảnh sát cơ động vận nhân dân giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, CCHT và pháo

972

Chỉ trong thời gian ngắn, qua quá trình công tác, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã vận động người dân tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, ngày 05/9/2020 anh Đoàn Thanh Trọng, sinh năm 1997, ở thôn Văn La, xã Lương Ninh, Quảng Ninh đã tự nguyện giao nộp 01 súng cồn tự chế làm bằng ống nhựa và 01 đao tự chế làm bằng kim loại.

Ngày 08/9/2020, anh Trương Minh Tâm, sinh năm 1988, ở thôn Đại Hữu, xã An Ninh, Quảng Ninh tự nguyện giao nộp 02 súng tự chế làm bằng ống nhựa và anh Hoàng Tấn Giang, sinh năm 1992, ở TDP 12, phường Bắc Lý, Đồng Hới tự nguyện giao nộp 02 hộp pháo loại 36 quả, có trọng lượng 2.8kg./.

                                               Xuân Lê