Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Bình chủ động ứng phó với cơn bão số 5

178

Trước tình hình phức tạp của cơn bão CONSON, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để ứng phó với những điều kiện thời tiết xấu có thể xảy ra.

Một số hình ảnh nổi bật:

Chuẩn bị phương tiện phòng, chống bão, lụt

Chuẩn bị phương tiện phòng, chống bão, lụt

Chuẩn bị phương tiện phòng, chống bão, lụt

Kiểm tra tình trạng hoạt động của ca nô cứu nạn, cứu hộ

Kiểm tra tình trạng hoạt động của ca nô cứu nạn, cứu hộ

Hoài Nam – Phòng PC07