Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an Quảng Bình nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong tình hình mới

298

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS là quá trình tác động, giáo dục thường xuyên, lâu dài nhằm bồi dưỡng nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và lực lượng CAND, tinh thần yêu nước, niềm tin cách mạng, lễ tiết, tác phong, lối sống văn hóa của người CAND… từ đó giúp CBCS nâng cao bản lĩnh chính trị, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”.

Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, hoạt động của các loại tội phạm cùng với mặt trái của cơ chế thị trường thời kỳ mở cửa, hội nhập hợp tác quốc tế đã và đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến nhận thức chính trị, tư tưởng, tình cảm, tâm lý của CBCS. Nhiều cán bộ, đảng viên đã không giữ được bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gây mất niềm tin cho nhân dân. Trước tình hình đó, vấn đề giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS càng có ý nghĩa cấp bách, đặt ra yêu cầu phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện để phù hợp với biến động mau lẹ, khó lường của thời cuộc.

Từ khi thành lập đến nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, CBCS phòng Cảnh sát THAHS và HTTP luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của người chiến sỹ CAND, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có được kết quả trên một phần là bởi Cấp ủy, BCH đơn vị đã xác định đúng vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần chăm lo thực hiện. Để khắc phục quan niệm giáo dục chính trị tư tưởng chỉ đơn thuần là nhiệm vụ tuyên truyền, mang tính lý thuyết giáo điều, Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị đã trăn trở, tìm tòi để đưa ra những cách làm mới mẻ, sinh động nhằm mang lại những chuyển biến, hiệu quả thiết thực trong CBCS.

Để việc giáo dục chính trị tư tưởng đi vào thực tiễn công tác và sinh hoạt của đơn vị, Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị đã lưu ý chỉ rõ các âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng, dự kiến các tình huống đột xuất có thể nảy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ THAHS và HTTP… nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của CBCS. Thường xuyên chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ, ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân và các đối tượng trong lúc thực hiện nhiệm vụ như: trích xuất, dẫn giải, bảo vệ tòa, cưỡng chế thi hành án dân sự. Thường xuyên nhắc nhở CBCS sử dụng và phát ngôn trên mạng xã hội đúng quy định của pháp luật, của ngành và Công an tỉnh; giữ vững lập trường trước những luồng thông tin trái chiều, không chính thống để không nảy sinh tư tưởng hoang mang, dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Nhờ vậy, CBCS của đơn vị luôn nhận thức đúng đắn về yêu cầu, nhiệm vụ công tác, không có những hành vi, lời nói không đúng mực, làm mất hình ảnh đẹp của người Công an trong lòng dân.

Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội của CBCS, đặc biệt là những đồng chí trẻ luôn được quan tâm. Thực tiễn cho thấy, mặt trái của cơ chế thị trường, những cám dỗ về lợi ích vật chất đã tác động, hình thành lối sống hưởng thụ, thiếu rèn luyện, dễ sa ngã, mất cảnh giác, làm xói mòn bản chất cách mạng của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là những người trẻ tuổi. Nắm bắt tình hình đó, ngay từ khi triển khai chương trình công tác hàng năm, Cấp ủy đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí chỉ huy phụ trách và chỉ huy cấp đội, Chi đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Tổ điều lệnh của đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý CBCS; uốn nắn phù hợp đối với các cá nhân có biểu hiện sa sút ý chí phấn đấu, nảy sinh tư tưởng tiêu cực trong quá trình công tác, sinh hoạt. Tạo không khí thoải mái, dân chủ, khuyến khích CBCS trình bày ý kiến trong sinh hoạt, hội họp đơn vị. Hoạt động “đối thoại”giữa Cấp uỷ, chỉ huy với đoàn viên, hội viên luôn được duy trì, coi đây là kênh thông tin để nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng, khó khăn của CBCS, đoàn viên, hội viên. Việc siết chặt công tác quản lý, giám sát và lắng nghe những trao đổi của CBCS đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nghiêm những thiếu sót của CBCS trong quá trình công tác, rèn luyện, sinh hoạt từ lúc mới phát sinh.

Không chỉ tuyên truyền, giáo dục chính trị bằng lý thuyết, hằng năm, đơn vị còn tổ chức các hoạt động thực tiễn, như: Giao lưu với các thế hệ đi trước, tìm hiểu truyền thống, dâng hương tưởng niệm tại các “địa chỉ đỏ”, đền ơn đáp nghĩa, tặng quà, tri ân những người có công với cách mạng…nhân các ngày kỷ niệm của dân tộc nhằm bồi dưỡng tình cảm cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự hào với truyền thống của lực lượng CAND. Động viên CBCS, nhất là đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực các hội thi, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của ngành CAND, tình hữu nghị đoàn kết giữa các dân tộc… do cấp trên phát động. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để CBCS tham gia các phong trào TDTT, VHVN, rèn luyện thể chất, tạo lối sống lành mạnh, tích cực.

Với việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên đại đa số CBCS đơn vị đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn giữ vững tư cách, lễ tiết, tác phong của CAND, yên tâm công tác, nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, không có trường hợp vi phạm, kỷ luật. Đặc biệt, từ chỗ xem công tác giáo dục chính trị tư tưởng chỉ là sự tác động một chiều của cấp trên, thì nay CBCS đã có ý thức chủ động, tự giác trong việc thực hiện trau dồi, rèn luyện, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của bản thân. Những nỗ lực của đơn vị đã góp cùng Công an tỉnh nhà thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về giữ gìn sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11 ngày 17/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong CAND.

Từ thực tiễn của đơn vị, để quá trình giáo dục chính trị tư tưởng có chiều sâu và đạt kết quả thiết thực,chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, phải bám sát vào chức năng nhiệm vụ, tình hình của đơn vị, tranh thủ sự chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng nội dung, từng giai đoạn, từng đối tượng cụ thể. Công tác giáo dục đảm bảo tính khả thi, linh hoạt, đa dạng chứ không rập khuôn máy móc, làm cho xong chuyện, hô hào chung chung kiểu “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi đuôi chuột”, “trên nóng dưới lạnh”.

Hai là, phát huy tích cực vai trò nêu gương của Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị. Bác Hồ đã từng nói: “Một tấm gương sống còn hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Bởi vậy, muốn CBCS noi theo, hưởng ứng những lời giáo dục, tuyên truyền thì trước hết, người chỉ huy đơn vị phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lý tưởng, không ngừng hoàn thiện bản thân; vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và những cám dỗ tiêu cực của cơ chế thị trường.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức công tác chính trị giáo dục truyền thống cho CBCS phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó cần chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, bản lĩnh cách mạng lối sống, kỹ năng sống, danh dự của người chiến sỹ CAND, tinh thần trách nhiệm trước những vấn đề của quốc gia của dân tộc và cộng đồng. Thực tiễn luôn vận động và phát triển không ngừng, nảy sinh nhiều nguy cơ, thách thức, nếu công tác giáo dục chính trị tư tưởng không gắn liền với thực tiễn sẽ trở thành những lời giáo huấn khô cứng, lạc hậu, nặng nề.

Bốn là, phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, chủ động nắm tình hình tư tưởng của CBCS. Kết hợp chặt chẽ quản lý con người với quản lý trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thắt chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí. Gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua do cấp trên phát động, tạo sức lan tỏa để mỗi CBCS đoàn viên, hội viên tự giác học tập tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Đại tá Nguyễn Lâm Úy              

Trưởng phòng Cảnh sát THAHS và HTTP