Phòng CSGT Công an tỉnh sẵn sàng chủ động ứng phó trước mùa mưa bão

72

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết năm nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chủ động kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, kịp thời đề xuất sửa chữa, bổ sung phương tiện, phao cứu sinh và các thiết bị cần thiết khác, chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo lực lượng, phương tiện, công cụ, vật tư sẳn sàng ứng cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án đảm bảo ATGT đường thủy trong mọi tình huống.

 

Chủ động kiểm tra phương tiện, trang thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa mưa bão đang đến gần, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường thủy phải chủ động, tích cực và ý thức được trách nhiệm của mình đối với công tác phòng chống lụt bão. Sẳn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống đột xuất xảy ra. nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trong mùa mưa lũ.

 

                                                                                                                                                                                                                                               Việt Hùng