Phòng Hậu cần – Kỹ thuật tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

184

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, ngày 9/3/2017, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật đã tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động trong CBCS, CNV đơn vị.

Đại diện chỉ huy các đội, Nhà nghĩ Nhật Lệ, Bệnh xã ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động

Đại diện các đội nghiệp vụ, Nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ và Bệnh xá Công an tỉnh đã ký cam kết thực hiện với những nội dung, mục đích yêu cầu sát với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chỉ huy, CBCS Phòng Hậu cần – Kỹ thuật với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh… xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài. Đảng ủy, BCH Phòng Hậu cần – Kỹ thuật yêu cầu toàn thể Đảng viên, CBCS triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trở thành nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT và giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Ngô Quang Văn