Phòng Hậu cần, kỹ thuật triển khai chương trình công tác năm 2018

Ngày 6/02/2018, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018. Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,
Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018

Năm 2017, công tác hậu cần, kỹ thuật đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động đầy đủ kinh phí, vật tư, phương tiện phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Trong đó, nổi bật là đã đảm bảo tốt hậu cần – kỹ thuật cho các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự vào các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Quảng Bình. Chủ động, tích cực triển khai các phương án ứng phó với thiên tai, phòng chống bão lũ, kịp thời khắc phục những thiệt hại ở công an các đơn vị, địa phương, đảm bảo các điều kiện công tác, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ, đồng thời phục vụ công tác ứng cứu, giúp nhân dân khắc phục hậu quả của mưa lũ.

 

Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2017, phòng Hậu cần kỹ thuật cần tập trung thực hiện tốt các nội dung : Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hậu cần, kỹ thuật; tập trung huy động tiềm lực, tranh thủ mọi nguồn vốn chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, khai thác nguồn kinh phí theo quy định; quản lý chặt chẽ nguồn tài chính, tài sản, thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn kinh phí được cấp; quan tâm đến các điều kiện công tác, đời sống của cán bộ, chiến sỹ; chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an; tăng cường đoàn kết trong nội bộ, nâng cao phẩm chất đạo đức năng lực công tác cho cán bộ chiến sỹ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

 

                                                                                                                                                                                                    Việt Hùng

 

 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

Đối với tự mình, phải

cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải

thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải

tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải

kính trọng lễ phép

Đối với công việc, phải

tận tụy

Đối với địch, phải

cương quyết khôn khéo

Tin tiêu điểm

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Ngày 19-5, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW).

Phường Hải Thành triển khai xây dựng mô hình “Bãi tắm an toàn về an ninh trật tự”

Phường Hải Thành triển khai xây dựng mô hình “Bãi tắm an toàn về an ninh trật tự”

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình

Kỳ 3: Quan điểm nhân dân trong tư tưởng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ 3: Quan điểm nhân dân trong tư tưởng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ 2: Xây dựng bản chất Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỳ 2: Xây dựng bản chất Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Công an Thành phố Đồng Hới vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” 2013-2018

Công an Thành phố Đồng Hới vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” 2013-2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

Tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước

Tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước

Công an Quảng Bình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X năm 2018

Công an Quảng Bình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X năm 2018

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở