Phòng PC07 tiếp tục vận động người dân giao nộp nộp 01 mã tấu và 03 hộp pháo hoa loại 36 ống

253

Theo đó, vào ngày 30/01/2022 (28 Tết âm lịch), anh Trương Viết Diệu Kỳ (Sinh năm 2001), trú tại TDP 13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới tự nguyện giao nộp 01 mã tấu và 03 hộp pháo hoa loại 36 ống.

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí và pháo hoa

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thu hồi số pháo, vũ khí nói trên và bàn giao theo đúng quy định.

Pháo hoa và mã tấu nguy hiểm thu hồi của người dân

Đức Tuấn – PC07