Phòng PK02 vận động nhân dân giao nộp 4.2kg pháo nổ

218

Trong quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, người dân đã tự giác giao nộp 4.2 kg pháo.

Theo đó, ngày 07/8/2020, được sự tuyên truyền, vận động của Đại đội Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Bình , anh Trương Minh Hải (19 tuổi), ở xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện giao nộp 03hộp pháo, dạng pháo hoa, loại 36 ống, trọng lượng 4.2 kg.

                                              Xuân Lê