Phòng Quản lý xuất nhập cảnh: Động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn.

266

 

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo công tác phòng chống dịch ngay tại đơn vị, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cũng là đơn vị đi đầu trong rất nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Để động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân, ngày 30/8/2021, CBCS Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã đến thăm, tặng quà 05 điểm chốt trên địa bàn phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, qua đó đã khích lệ tinh thần các đồng chí trực chốt không quản vất vả ngày đêm thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn, đầy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Những hình ảnh tình nghĩa của đơn vị tại 05 điểm chốt trên địa bàn phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới.

 

N.O