Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Bình- Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2017

425

Phòng Tham mưu là cơ quan chuyên môn giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và hậu cần, kỹ thuật của lực lượng Công an Quảng Bình. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình công tác Công an và nội dung, tiêu chí phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trên cơ sở khẩu hiệu hành động năm 2017 của Công an tỉnhĐổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Đảng ủy, Chỉ huy phòng Tham mưu đã xây dựng kế hoạch, nội dung phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động “Tham mưu nhạy bén, hướng dẫn kịp thời, tổng hợp khách quan, tin học hiệu quả”. Tổ chức cho CBCS ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua trong đơn vị với những nội dung thiết thực, cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và từng đội công tác; đăng ký các chỉ tiêu thi đua với Khối thi đua và Hội đồng Thi đua khen thưởng Công an tỉnh.

Quá trình chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phong trào “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác do các cấp phát động, nhất là đợt thi đua đặc biệt “CBCS Công an Quảng Bình nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc”; lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Mỗi đợt thi đua, đơn vị đều xây dựng kế hoạch phát động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Đội công tác, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức thực hiện; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi quản lý chặt chẽ CBCS thực hiện, qua đó kịp thời chấn chỉnh tư thế tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCS; kết thúc các đợt thi đua tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; biểu dương, đề xuất khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến.

Nhờ công tác chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị và sự hưởng ứng tích cực của CBCS trong thực hiện các phong trào thi đua nên mặc dù tình hình ANTT, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp nhưng lực lượng Tham mưu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan liên quan tích cực tham mưu Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh; tăng cường nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình để chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chủ trương, chính sách đảm bảo tốt ANTT; giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mới, phức tạp nổi lên. Đã tham mưu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm, kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm; tổ chức 02 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; chào mừng ngày truyền thống lực lượng CSND và bảo vệ Hội nghị APEC năm 2017; tham mưu đảm bảo tốt ANTT các hoạt động kỷ niệm, lễ hội diễn ra trên địa bàn…

Tăng cường tham mưu kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, quyết định, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Chú trọng tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các vụ án, chuyên đề an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật. Phối hợp tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thành phố Đồng Hới năm 2017. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án đảm bảo an ninh du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020; thực hiện công tác phòng, chống khủng bố; đảm bảo an ninh hàng không.

Tham mưu lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác nghiệp vụ của các lực lượng ANND, CSND. Tổ chức thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành CA-QS-BP, Công an – Tỉnh đoàn; Công an – Hội LHPN tỉnh…; tham mưu thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng CAND trong lực lương Công an Quảng Bình. Thực hiện tốt công tác thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; tham mưu huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu dân, cứu tài sản trong lụt bão, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp và thực hiện dân chủ, nghiên cứu biên soạn lịch sử, quản lý khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ và các mặt công tác khác theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đã hoàn thành nghiên cứu xây dựng và triển khai “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008”, áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế vào giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo khoa học, công khai, minh bạch; nghiên cứu xây dựng và đưa vào ứng dụng phần mềm “Quản lý chế độ trực ban, trực chỉ huy trong Công an Quảng Bình”. Tham mưu tổ chức nghiên cứu 01 đề tài cấp tỉnh, 05 đề tài khoa học cấp cơ sở, trong đó đơn vị trực tiếp chủ trì nghiên cứu 01 đề tài. Công tác thông tin, cơ yếu, trung tâm thông tin chỉ huy, văn thư hành chính không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến lề lối làm việc, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ có hiệu quả công tác Công an.

Qua thực hiện phong trào thi đua, lực lượng Tham mưu Công an Quảng Bình đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh nhà, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập của địa phương. Công tác tham mưu đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ tham mưu có ý thức học tập, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về mọi mặt, có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức, sáng tạo trong công tác chuyên môn; nhiều đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Nét nổi bật qua thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2017 là đơn vị đã xây dựng được một tập thể CBCS đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, nhờ đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2017 lực lượng Tham mưu Công an Quảng Bình vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”; Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Tổng cục Chính trị CAND tặng 01 Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng 03 Giấy khen; 20 lượt cá nhân được lãnh đạo các cấp tặng bằng khen, giấy khen; 01 lượt tập thể và 01 cá nhân được ghi Sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân.

Nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong thời gian tới rất nặng nề, nhiều khó khăn thách thức đặt ra cho công tác bảo đảm ANTT nói chung, công tác tham mưu nói riêng, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, năm 2018 lực lượng Tham mưu Công an Quảng Bình đề ra và quyết tâm thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Hai đột phá, Ba toàn diện”, cụ thể:  

– Hai đột phá:

1. Đổi mới phương thức nắm, phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình.

2. Nâng cao chất lượng văn bản tham mưu.

– Ba toàn diện:

1. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

2. Quản lý cán bộ đảng viên nghiêm minh toàn diện theo Điều lệ, điều lệnh, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và công tác chuyên môn.

3. Cải tiến toàn diện phương pháp, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chính quy, hiện đại.

Với truyền thống hơn 70 năm xây dựng, công tác, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an Quảng Bình ra sức tiếp nối những chiến công và thành tích vẻ vang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, điều hành toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên quê hương Quảng Bình./.

Trung tá, Ths Nguyễn Anh Dương

Trưởng phòng Tham mưu