Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc công an tỉnh, Công an huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2019

844

Ngày 25/12/2019  Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc công an tỉnh, Công an huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2019 tại cụm bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa. Tại hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh, Công an huyện Minh Hóa, Đại diện Đảng ủy, UBND xã Thượng Hóa và hơn 150 bà con dân tộc thiểu số các bản Ón, Yên Hợp, Mò O, Ồ Ồ.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh, Công an huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2019 tại cụm bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ , xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa
Các đại biểu tham dự tại hội nghị
Thiếu tá Lê Ngọc Ninh, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Bà con nhân dân được nghe cán bộ Công an huyện tuyên truyền về Luật an toàn giao thông
Bà con nhân dân được nghe cán bộ Công an huyện tuyên truyền về Luật phòng, chống ma túy
Hơn 150 bà con dân tộc thiểu số các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ. tham dự tại buổi tuyên truyền

Tại hội nghị bà con nhân dân được nghe cán bộ Công an huyện truyền đạt một số tình hình về an ninh trật tự trên địa bàn, tuyên truyền về Luật an toàn giao thông và luật phòng, chống ma túy ; tình hình về tai nạn giao thông và tội phạm ma túy hiện nay trên địa bàn toàn quốc nói chung và ở địa phương nói riêng để nhân dân cảnh giác và phòng ngừa; nguyên nhân, tác hại của ma túy đối với bản thân cá nhân, gia đình và xã hội;

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cho bà con nhân dân nắm bắt được nhiều thông tin bổ ích, thiết thực, hiểu và chấp hành tốt các quy định của Pháp luật khi tham gia giao thông, nâng cao nhận thức của người dân về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, hậu quả tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội; tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh tố giác tội phạm về ma túy. Đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Việt Hùng