Phụ nữ phòng hậu cần ủng hộ hơn 100 suất điểm tâm tại khu cách ly tập trung Công an Quảng Bình

2010

Phóng sự ảnh, Hội phụ nữ PH10:

Mỗi phần quà chứa đựng nhiều tình cảm sẻ chia
Mỗi phần quà chứa đựng nhiều tình cảm sẻ chia
Công tác chuẩn bị
Hơn 100 suất điểm tâm chị em đang chuẩn bị vận chuyển ra khu cách ly tại Trung tâm
Các chị khẩn trương chuẩn bị kịp đến bữa điểm tâm cho mỗi người tại khu cách ly tập trung của Công an tỉnh Quảng Bình.
Mỗi suất ăn bao gồm sữa, trái cây phù hợp với mỗi đối tượng trong khu cách ly.
Đã chuẩn bị xong chuẩn bị vận chuyển đến khu cách ly.
Những phần quà sẽ được vận chuyển bằng xe ô tô Công an tỉnh mang quà đến khu cách ly
Chuyển quà vào tại trung tâm
Những CBCS làm nhiệm vụ tại khu cách ly nhận quà cho các công dân được cách ly
Những CBCS làm nhiệm vụ tại khu cách ly nhận quà cho các công dân được cách ly

 HTT