Quản trị, vận hành, sử dụng hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử

330

Ngày 8-11-2021, tại Quảng Bình, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với các đơn vị H04, H05 và các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn quản trị, vận hành, sử dụng hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử Bộ Công an. Dự lễ khai giảng có Thiếu tướng Vũ Hữu Tài – Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Buổi lễ khai giảng lớp tập huấn.

Đối tượng tham gia tập huấn gồm lãnh đạo Phòng Tham mưu, Tổng hợp, cán bộ văn thư, tin học của 03 học viện, trường CAND, 03 bệnh viện trực thuộc Bộ Công an và Công an 16 địa phương. Theo kế hoạch lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày với nhiều nội dung, chuyên đề chuyên sâu và cụ thể, thực tế trên hệ thống VDI, phần mềm quản lý văn bản điện tử…vv…

Lớp tập huấn giúp các học viên hiểu và nắm chắc Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử Bộ Công an; quy trình về tiếp nhận, xử lý, ký số và phát hành văn bản điện tử đi, đến; sử dụng được thành thạo phần mềm quản lý văn bản, hệ thống ảo hóa hạ tầng VDI để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ Bộ Công an và với các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Sẵn sàng thực hiện ngay việc tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản điện tử; không để xảy ra sai sót, văn bản chậm, thất lạc..

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài – Phó Chánh văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài – Phó Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định, các nội dung được tập huấn này là những nội dung, nhiệm vụ mới và rất quan trọng, bảo đảm việc liên thông văn bản trong nội bộ Bộ Công an và giữa các đơn vị của Bộ Công an với các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, góp phần phục vụ hiệu quả sự chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp trong tình hình mới; đồng thời từng bước xây dựng Chính phủ điện tử, Chương trình chuyển đổi số trong CAND.

Trần Tuấn