Quán triệt các văn bản liên quan đến công tác công an được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, 11

120

Ngày 13/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, 11 có liên quan đến công tác công an. Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh và trại Giam Đồng Sơn cùng tham dự Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, 11 có liên quan đến công tác công an
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình
Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu tại Công an tỉnh Quảng Bình

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nhấn mạnh tầm quan trọng của các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, 11, trong đó có 08 luật và 01 nghị quyết liên quan đến công tác công an, bao gồm: Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Phòng, chống HIV/AIDS và Nghị quyết số 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đây là các đạo luật do Bộ Công an chủ trì, đề xuất xây dựng hoặc có liên quan trực tiếp đến công tác công an. Trong đó, có nhiều đạo luật, nghị quyết mang tính “đột phá” tạo cơ sở pháp lý để các lực lượng trong Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, trật tự, an toàn xã hội và tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Việc tổ chức Hội nghị là nhiệm vụ quan trọng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành vào thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi lực lượng Công an nhân dân đang cùng với cả nước thực hiện “mục tiêu kép” vừa tiếp tục phát triển, tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống xã hội vừa phòng, chống dịch Covid -19, đồng thời nỗ lực triển khai cấp căn cước công dân, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trình bày nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Vì vậy, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, 11 và triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có hiệu quả ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành, nhất là các nội dung có liên quan đến công tác công an.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an trình bày những nội dung cơ bản của các luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Cư trú.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh trình bày các nội dung có liên quan đến định hướng ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Cư trú năm 2020 và vấn đề quản lý cư trú nói chung, quản lý cư trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam nói riêng trong bối cảnh hiện nay.

VH