Quán triệt kết quả Hội nghị Văn hóa, Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

130

Ngày 08/3/2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả Hội nghị Văn hóa, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; báo cáo thời sự về cục diện thế giới hiện nay, vấn đề Ukraine và tác động tới quan hệ quốc tế.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng đến Hội trường Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội và điểm cầu trực tuyến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điểm cầu trực tuyến tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Dự tại điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Quảng Bình có Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh và chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Trần Hướng Dương – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Hội nghị nhằm quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương có nhận thức đầy đủ hơn các quan điểm, đường lối văn hóa đối ngoại trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những vấn đề nổi lên về tình hình thế giới hiện nay; kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao quán triệt kết quả Hội nghị Đối ngoại toàn quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Hướng Dương – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng chí PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao quán triệt kết quả Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới hiện nay.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy – Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA.

Hội nghị cũng đã được nghe Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy – Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu XDLL CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

TT