Quán triệt, phổ biến Luật phòng, chống khủng bố năm 2013

250

Sáng 23-2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố khẩn nguy hàng không tỉnh chủ trì hội nghị.Tham dự có đồng chí  Hà Minh Trân, Phó Cục trưởng Cục chống khủng bố (A67), Bộ Công an; Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương  trong tỉnh.

Luật phòng chống khủng bố được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 8 thông qua vào ngày ngày 12-6-2013, tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2013. Với 51 điều, 8 chương, Luật Phòng, chống khủng bố đã pháp điển hóa các văn bản pháp luật trong nước và nội luật hóa các điều ước quốc tế về chống khủng bố mà Việt Nam là thành viên, tạo cơ sở pháp lý cơ bản và toàn diện cho công tác phòng chống khủng bố. Đó là quy định về các nguyên tắc, chính sách, biện pháp phòng, chống khủng bố, lực lượng phòng, chống khủng bố; hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống khủng bố.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài khẳng định: Công tác phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng chí yêu cầu, các đại biểu tham dự hội nghị nắm bắt đầy đủ những nội dung liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố, qua đó tham mưu, cụ thể hóa thành các văn bản và hoạt động; tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống khủng bố, phòng chống bạo loạn, gây rối an ninh trật tự… góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống khủng bố tại địa phương…

 

Đồng chí Hà Minh Trân, Phó Cục trưởng Cục chống khủng bố (A67), Bộ Công an truyền đạt một số nội dung liên quan luật PCKB.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giảng viên Cục A67, Bộ Công an truyền đạt một số nội dung chủ yếu như: nhận thức chung về khủng bố và công tác phòng, chống khủng bố; tình hình khủng bố quốc tế và những nguy cơ xảy ra khủng bố ở Việt Nam; công tác phòng, chống khủng bố tại Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật phòng, chống khủng bố và các nghị định hướng dẫn thi hành; xây dựng các phương án, quy trình xử lý một số tình huống khủng bố; quan điểm, tư tưởng, phương châm, nguyên tắc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống khủng bố…

Hội nghị cũng đã dành thời gian để trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành.

TH – VH