Quảng Bình đạt điểm cao nhất về Chỉ số PAPI 2017

99

Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2017 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Phân tích thời gian thực, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam công bố, Quảng Bình là tỉnh đạt điểm cao nhất về Chỉ số PAPI 2017 với 39,527 điểm. Đây là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

 

 

Với số điểm này, Quảng Bình vẫn nằm trong trong nhóm 16 tỉnh, thành đạt số điểm cao nhất của cả nước như Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình có 05/6 lĩnh vực ở nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất là tham gia của người dân, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tham nhũng, thủ tục hành chính công.

Được biết, năm 2017, việc khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI được tiến hành từ ngày 12/7 – 31/10/2017 thông qua phỏng vấn trực tiếp 14.097 người dân về hiệu quả quá trình tương tác với các cấp chính quyền nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong thời gian qua, giúp các cấp chính quyền nắm bắt được kỳ vọng của người dân đối với nền quản trị, hành chính công của đất nước. Chỉ số PAPI bao gồm 06 chỉ số lĩnh vực nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần và hơn 90 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Theo Quang Binh Portal