Quảng Bình sẵn sàng cho giai đoạn 2 của dự án Cơ sở dữ liệu dân cư và dự án Căn cước công dân

476

Dự án cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước công dân đã và đang bước vào giai đoạn then chốt; thông tin công dân đã được thu thập, chỉnh sửa thời gian qua sẽ được cập nhật hệ thống để trích xuất và sử dụng để thực hiện sản xuất căn cước công dân. Đây là bước cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong thực hiện thủ tục cấp ăn cước công dân.

Lực lượng công an cơ sở đi từ ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để cập nhật thông tin dân cư vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ông Võ Xuân Bé, trú tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phấn khởi khi lực lượng công an phường đến tận nhà để thu thập thông tin các thành viên trong gia đình phục vụ cho dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ông cho rằng đây không chỉ là nghĩa vụ mà là quyền lợi của mọi người dân. Ông Bé cho biết tất cả những người nằm trong độ tuổi đã chấp hành đi khai báo thông tin cá nhân cho cơ quan chức năng. Người dân trong khu dân cư rất hồ hởi, phấn khởi, và mọi người cho đây là một dự án tốt, là quyền lợi sát sườn đối với bản thân mình cũng như đối với cộng đồng.

Trao đổi, nắm bắt thông tin kịp thời bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo thông tin chính xác.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính là căn cứ quan trọng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng một người dân phải sử dụng quá nhiều giấy tờ cá nhân nhưng lại không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Từ khi triển khai thực hiện dự án, cán bộ chiến sỹ công an cơ sở đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình biến động dân cư kịp thời bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật thông tin người dân một cách đầy đủ, chính xác. Trung úy Nguyễn Mạnh Cường – Công an Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết: Chúng tôi thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, thu thập chính xác thông tin đến từng người dân, hiện nay có thể khẳng định phường Đồng Phú đã thu thập đầy đủ, chính xác tất cả các hộ dân và nhân khẩu trên địa bàn phường.

Hướng dẫn người dân khai báo thông tin chính xác kịp thời bổ sung, chỉnh sửa để cập nhật hệ thống và đó là thông tin gốc để phục vụ cho việc giao dịch, công tác của cá nhân, tổ chức.

Là địa phương đầu tiên của tỉnh, Công an thành phố Đồng Hới đã hoàn thành hơn 99% khối lượng công việc thu thập, kiểm tra, điều chỉnh thông tin dân cư và cập nhật vào hệ thống, sẵn sàng cho việc bước vào giai đoạn 2 của dự án. Để có được kết quả đó nhiều cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH của thành phố, cảnh sát khu vực… nhiều tháng không có ngày nghỉ, họ vừa đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân kê khai phiếu thông tin dân cư, vừa “cày xới” từng hồ sơ trong tàng thư hộ khẩu để đối chiếu, kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sống, sạch”, với quyết tâm “không để công dân nào không được thu thập thông tin dân cư”. Trung tá Trần Thị Hoài Thanh – Đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, cho biết: Chúng tôi đã thu thập, cập nhật đối chiếu thông tin cá nhân cũng như trong hồ sơ sổ sách, đồng thời rà soát, lập danh sách các trường hợp công dân trên địa bàn đủ từ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước công dân để chuẩn bị bước vào giai đoạn chiến dịch cấp căn cước công dân trên địa bàn từ ngày 1/1/2021.

Hướng dẫn người dân khai báo thông tin chính xác kịp thời bổ sung, chỉnh sửa để cập nhật hệ thống và đó là thông tin gốc để phục vụ cho việc giao dịch, công tác của cá nhân, tổ chức.

Xác định đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thông tin cơ bản của tất cả công dân được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, giảm thủ tục giấy tờ, hành chính cho người dân khi thực hiện các giao dịch. Công an Quảng Bình đã triển khai thực hiện một cách quyết liệt và đồng bộ việc thu thập thông tin, kiểm tra để cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân đảm bảo chính xác tuyệt đối và đến nay cơ bản hoàn thành và sẵn sàng cho giao đoạn 2 của hai dự án vận hành, sử dụng, vì vậy thông tin công dân trong CSDLQGDC phải luôn đảm bảo “đủ, đúng, sạch, sống”. Thượng tá Phạm Thanh Hoàng – Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết: Giai đoạn 2 là giai đoạn chiến dịch, chúng tôi bước vào giai đoạn đào tạo chuyển giao phần mềm, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiếp nhận các vật tư, phương tiện để phục vụ cho việc khai thác, vận hành, sửu dụng cơ sở dữ liệu quốc gia trong tương lai. Đồng thời tiếp tục công tác làm sạch dữ liệu, đảm bảo thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia là dữ liệu gốc để phục vụ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giao dịch và công tác…

Cơ sở dữ liệu dân cư đi vào vận hàng sẽ góp phần quan trong trong việc cải cách thủ tục hành chính, hạn chế việc dùng nhiều loại giấy tờ khi giao dịch.
Lực lượng Công an Quảng Bình từng bước hoàn thành các nội dung quan trọng của dự án, sẵn sàng cho giai đoạn 2.

Ngô Quang Văn