Quảng Bình tăng cường công an chính quy về xã

2143

 

Thực hiện Nghị quyết số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó có việc tập trung chính quy hóa lực lượng Công an cơ sở. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, tăng cường lực lượng Công an chính quy về các xã, thị trấn trong toàn tỉnh.

 

Quảng Bình có 159 xã, phường, thị trấn, trong đó có 16 phường và 06 thị trấn đã bố trí Công an chính quy. 136 xã và 01 thị trấn chưa bố trí Công an chính quy.  Với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an Quảng Bình dự kiến sẽ đưa lực lượng Công an chính quy về 48 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trong năm 2019.

Trước đây, Công an xã là lực lượng bán chuyên trách, trực tiếp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các địa phương đã quan tâm lựa chọn những đảng viên, đoàn viên có đủ những tiêu chuẩn và phẩm chất để tuyển chọn vào lực lượng Công an xã. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, đội ngũ Công an xã chưa đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế của Công an xã bán chuyên trách. Cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã thuộc quân số của Công an huyện, do đó sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện cũng như việc phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ, các kế hoạch nghiệp vụ được thuận lợi, chặt chẽ và đạt hiệu quả cao hơn. Xét về mặt tâm lý xã hội, sự có mặt của Công an chính quy ở xã phần nào răn đe, uy hiếp các đối tượng có âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm. Vì vậy, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là hết sức cần thiết, có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở và phù hợp với chủ trương củng cố hệ thống chính quyền cơ sở của Đảng, Nhà nước.

 

Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là hết sức cần thiết, có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở và phù hợp với chủ trương củng cố hệ thống chính quyền cơ sở của Đảng, Nhà nước.

 

Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” sẽ được thực hiện với 03 lộ trình: Giai đoạn 1 là từ 01/07/2019 đến 30/12/2019, tiến hành bố trí Công an xã chính quy ở những xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự có các điều kiện phù hợp. Đảm bảo mỗi xã có từ 4-5 cán bộ Công an chính quy trở lên. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm để triển khai các giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn 2 là từ 01/01/2020 đến 30/6/2020 sẽ bố trí Công an xã chính quy ở tất cả các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự còn lại. Giai đoạn 3 từ khi kết thúc giai đoạn 2 đến hết năm 2021, tiến hành bố trí Công an xã chính quy ở tất cả các xã trong toàn tỉnh, đảm bảo mỗi xã có 03 Công an chính quy trở lên tùy thuộc vào tình hình an ninh, trật tự ở mỗi xã.

Để thực hiện tốt Đề án, Công an Quảng Bình chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Cấp ủy và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; phối hợp Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá cụ thể tình hình An ninh trật tự và các điều kiện cần thiết khác để thống nhất thực hiện việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã phù hợp, có hiệu quả. Rà soát nhân sự, thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, chỉ huy và điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình và các mô hình phù hợp. Tổ chức quán triệt cho cán bộ Công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, chế độ quản lý, sinh hoạt theo quy định của Bộ Công an. Quan tâm, định hướng cho cán bộ, chiến sỹ, nhằm ổn định tư tưởng, an tâm công tác, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ công tác Công an tại các đơn vị, địa phương khi triển khai đề án.

 

 

Công an Quảng Bình đang tổ chức tập huấn cho lực lượng Công an Chính quy được bố trí về xã.

 

Bước đầu, Công an Quảng Bình đã tổ chức tập huấn cho 246 đồng chí là cán bộ Công an các huyện, thị xã và thành phố, đây là những cán bộ, chiến sỹ đã được đào tạo nghiệp vụ tại các trường CAND, có kinh nghiệm thực tiễn công tác, trong đó có nhiều đồng chí giữ các chức vụ chỉ huy cấp đội, phó trưởng Công an phường. Các đồng chí học viên được nghiên cứu 15 chuyên đề nghiệp vụ. Đây là các chuyên đề thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn, cập nhật kiến thức cần thiết cho học viên sau khi về công tác tại cơ sở; đặc biệt, chương trình bồi dưỡng này đã được chỉnh lý, bổ sung phù hợp sau khi Bộ Công an sơ kết việc bồi dưỡng và thực tiễn việc bố trí Công an chính quy về phụ trách xã tại các địa phương.

Bằng sự quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh Quảng Bình sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh, từng bước xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình gần dân, sát dân trong công tác và chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

 

N.O