Quảng Bình triển khai cấp CCCD gắn chíp cho đối tượng tạm trú

606

Tiếp tục thực hiện quyết liệt “chiến dịch” cấp CCCD đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh đều có thẻ CCCD gắn chíp, Công an tỉnh Quảng Bình triển khai cấp CCCD gắn chíp cho đối tượng tạm trú từ ngày 30/4/2021.

Điểm cấp CCCD lưu động tại xã Thanh Trạch (Bố Trạch) lúc 22h

Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú tại địa phương nhưng đăng ký thường trú tại địa phương khác (ngoại tỉnh hoặc ngoại huyện, thị xã, thành phố) được làm CCCD tại nơi mình cư trú. Phòng PC06 và Công an các huyện, thành phố, thị xã đang tổ chức thu nhận hồ sơ tại trụ sở làm việc và các điểm lưu động trong toàn tỉnh theo lịch được thông báo trước. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’ – 22h hàng ngày, kể cả ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ. Để chứng minh các thông tin của bản thân, công dân mang theo sổ hộ khẩu, CMND/CCCD, giấy khai sinh. Lệ phí cấp CCCD đối với các trường hợp tạm trú cũng giống như thường trú và được giảm 50% khi làm CCCD trước ngày 01/7/2021.

Hạnh Anh