Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

177

Ngày 18/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP gồm 7 chương 45 điều quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ được quy định tại Điều 4 của Nghị định như sau:

1. Ưu tiên cứu người bị nạn; thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, phương tiện, tài sản của người bị nạn và lực lượng cứu nạn, cứu hộ.
2. Bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong chỉ huy, điều hành hoạt động cứu nạn, cứu hộ.
3. Lấy lực lượng, phương tiện tại chỗ là chủ yếu, lực lượng chuyên trách làm nòng cốt, huy động tổng hợp các lực lượng và nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Phạm vi hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Điều 5 của Nghị định, gồm những nội dung sau:

1. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn dưới đây:

– Sự cố, tai nạn cháy;
– Sự cố, tai nạn nổ;
– Sự cố, tai nạn sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối;
– Sự cố, tai nạn sạt lở đất, đá;
– Sự cố, tai nạn có người bị mắc kẹt trong nhà; công trình; trên cao; dưới sâu; trong thiết bị; trong hang, hầm; công trình ngầm;
– Sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi có yêu cầu;
– Tai nạn đuối nước tại sông, suối, thác nước, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, bãi tắm;
– Sự cố, tai nạn tại khu du lịch, khu vui chơi giải trí;
– Sự cố, tai nạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Các sự cố, tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này là sự cố, tai nạn chưa đến mức quy định tại điểm d khoản 3 Điều 6 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; cứu nạn, cứu hộ trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; cứu nạn cứu hộ trên đường thủy nội địa, bến thủy nội địa, vùng nước cảng, cảng biển thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị định, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, trách nhiệm của Bộ Công an được quy định cụ thể tại Điều 40 của Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 2017; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an