“Quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển KT-XH địa phương”

1114
Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đang ra sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội lần này là tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong 5 năm 2020-2025 của Công an tỉnh, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH), tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Các tổ chức phản động lưu vong móc nối, chỉ đạo số đối tượng cực đoan, chống đối chính trị trong nội địa chống phá ngày càng công khai, quyết liệt hơn; các loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng nhóm, sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội có sự gia tăng và diễn biến phức tạp…, tác động, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn tỉnh.
Đại tá, TS. Nguyễn Tiến Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Quảng Bình là một tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh, cũng như nhiều lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội. Quá trình phát triển của tỉnh, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, vấn đề phức tạp nảy sinh trong việc triển khai thi công các dự án kinh tế trọng điểm; sự cố môi trường biển, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19… đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống của Nhân dân và nhiệm vụ bảo đảm ANTT.
Ổn định là nền tảng để phát triển và ngược lại phát triển chính là điều kiện, tiền đề quan trọng tạo nên sự ổn định lâu dài, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, tạo điều kiện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, với tinh thần chủ động tiến công, Đảng bộ Công an tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; quyết tâm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong tham mưu huy động các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đặt ra. Nổi bật là:
Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT; xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân gắn kết thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận “lòng dân” ngày càng vững chắc, nhất là tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm.
Lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong nắm, kiểm soát tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều giải pháp xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống và những vấn đề mới phát sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.
Nhiều vụ, việc nảy sinh về ANTT được giải quyết nhanh, gọn, dứt điểm ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh đột biến, không để chuyển hóa tính chất và hình thành “điểm nóng”.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Công an tỉnh Quảng Bình.
Tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ việc triển khai các dự án động lực của tỉnh, như: Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, hệ thống thủy lợi Rào Nan…; phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động kích động chống phá của số đối tượng phản động, cực đoan trong tôn giáo; phá rã về cơ bản “Hội Anh em dân chủ” trên địa bàn.
Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tổ chức tốt công tác định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham mưu làm tốt công tác bảo vệ ANCT nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước. Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm nhập cài cắm nội bộ, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có sự chỉ đạo quyết liệt, kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội. Không ngừng đẩy mạnh xã hội hóa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện các chương trình hành động, đề án, chương trình mục tiêu về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Tổ chức các đợt cao điểm, tập trung đánh mạnh, đánh trúng, triệt xóa hàng chục đường dây, ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tụ điểm tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động lộng hành…, từ đó, góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng tội phạm, giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Trong 5 năm qua, lực lượng Công an đã điều tra khám phá 2.146 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý 3.864 đối tượng; tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt 90,39%, trong đó trọng án đạt trên 99,1% (vượt chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra).
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Đã phát hiện, khởi tố 373 vụ, 562 bị can; triệt xóa 98 điểm, 89 đường dây phức tạp về ma túy, thu giữ 870,982kg ma túy đá, 1,4kg hê-rô-in, 285.700 viên ma túy tổng hợp, 1,06kg ketamin, 33kg cần sa và trên 2 tỷ đồng. Trong đó, đã xác lập và phá nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh, có sự cấu kết giữa đối tượng trong nội địa và số đối tượng bên ngoài.
Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm kinh tế, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện và phá nhiều vụ án, chuyên án vi phạm quy định về quản lý kinh tế, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”. Khởi tố, điều tra 109 vụ, 159 bị can phạm tội về kinh tế và chức vụ (trong đó, năm 2019 đã khởi tố, điều tra 42 vụ về hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán hàng cấm là pháo), xử lý nhiều cán bộ tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước; xử lý 993 vụ, 1.019 trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường. Phá thành công 3 chuyên án, khởi tố điều tra 8 vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan hàng chục đối tượng trong và ngoài tỉnh; chuyên án đầu tiên trên toàn quốc khởi tố 1 bị can về tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”… Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm… được đấu tranh, xử lý nghiêm minh, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Lãnh đạo nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục có liên quan. Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, trong 10 năm liên tiếp Quảng Bình giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí đánh giá.
Cùng với việc hoàn thành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”, Công an tỉnh tăng cường lực lượng cho Công an các xã trọng điểm, các địa bàn có khu kinh tế, khu công nghiệp, khiếu kiện phức tạp…; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm Thủ trưởng Công an các cấp trong công tác bảo đảm ANTT, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp.
Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác Công an, lực lượng Công an tỉnh đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, thực hiện ý đồ “phi chính trị hóa” các lực lượng vũ trang, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN ở nước ta. Trên địa bàn tỉnh, chính trị, xã hội tiếp tục giữ vững ổn định; kinh tế có bước phát triển mới; song những yếu tố gây mất ổn định về ANTT vẫn chưa được loại trừ… đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với lực lượng Công an tỉnh là hết sức nặng nề.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXI đã xác định chủ đề xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: “Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ, siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, đổi mới toàn diện, giữ vững an ninh, trật tự, quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; bảo vệ vững chắc ANQG, giữ vững ổn định chính trị-xã hội; đẩy mạnh công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân.
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT; phối hợp chặt chẽ các ban ngành, đoàn thể, địa phương, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ bảo đảm ANTT; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 Đại tá, TS. Nguyễn Tiến Nam
                                                             Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh