Quyết tâm thực hiện khẩu hiệu “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

280

Sáng ngày 20/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 09-QĐ/TW, ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư, đánh giá kết qủa 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Bộ Công an tới điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Công an có đồng chí Trương Thị Mai, uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Phan Đình Trạc, ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Các đồng chí uỷ viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Bộ Công an có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng dự.
Tham dự tại điểm cầu Công an Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Lương Bình, uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban nội chínhTỉnh uỷ, chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh. Về phía Công an tỉnh có các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại điện lãnh đạo các phòng, công an các huyện, thành phố, thị xã, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm đầu Công an tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt nội dung Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 90-QĐ/TW và quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng Công an cấp tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, phối hợp, hướng dẫn lực lượng Công an tham gia vào cấp uỷ tỉnh, thành phố; phối hợp đưa ra chủ trương, giải pháp xây dựng thế trận an ninh nhân dân phù hợp với tình hình của địa phương; hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc, các trang thiết bị phục vụ làm việc của lực lượng Công an cấp xã, hướng tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, ngày càng nâng cao vị thế trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nghị quyết cũng đã chỉ ra các nhóm giải pháp để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, trong đó xác định tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả, kết hợp công tác xây dựng tư tưởng và công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ để đảm bảo yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Thời gian tới, lực lượng Công an Quảng Bình sẽ có những bước chuyển thực chất, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, quyết tâm thực hiện khẩu hiệu “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thông qua báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, trong đó khẳng định các cấp uỷ trong hệ thống chính trị đã thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cụ thể, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương…đã chủ động quán triệt nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị và triển khai cụ thể hoá Nghị quyết số 12-NQ/TW để thực hiện gắn với nhiệm vụ của từng lĩnh vực. Thực hiện có hiệu quả 7 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của nhân dân đối với lực lượng CAND; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong CAND. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, đảm bảo biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; từng bước đổi mới công tác công tác, công tác lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận CAND; tăng cường xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng CAND; bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, khoa học, công nghệ, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhânh dân; tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế…

Cũng tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA của Đảng uỷ CATW về việc thành lập ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai đề án xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tịnh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; kế quả tiến độ thực hiện 22 đề án thành phần và 63 đề án của Công an địa phương; việc huy động nguồn lực đầu tư cho lực lượng CAND đủ sức giữ vững ổn định chính trị, chủ động ứng phó với mọi tình huống, bảo vệ vững chắc ANQG, TTATXH, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, tại hội nghị đại điểu dự tại các điểm cầu đã trực tiếp tham luận nêu rõ những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp thiết thực gắn liền với tình hình thực tiễn tại các địa phương để từng bước khắc phục những vấn đề vướng mắc, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW đạt hiệu quả cao.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh thời gian qua công tác phối hợp với Đảng uỷ CATW và Tỉnh uỷ, Thành uỷ trên các lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự nhất là tại cấp cơ sở. Đồng thời khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đã cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong các mặt công tác Công an, từng bước tăng cường thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí, để tiếp tục thưc hiện tốt Nghị quyết 12-NQ/TW, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các Tỉnh uỷ, Thành uỷ tiếp tục quan tâm, phối hợp bố trí nguồn lực xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, hiện đại, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu trong lực lượng Công an, tranh thủ niềm tin, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, sau 1 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả bước đầu, lực lượng Công an nhân dân luôn gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thời gian tới, toàn lực lượng CAND sẽ có những bước chuyển thực chất, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, quyết tâm thực hiện khẩu hiệu “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ, chú trọng đầu tư nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào các mặt công tác công an; tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị và Đảng uỷ CATW về xây dựng lực lượng CAND; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW trong toàn lực lượng.

N.O