Ra mắt mô hình “Kết nối thông tin ANTT vùng biên”

674

 

 Sáng ngày 28/7/2021, Công an xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy phối hợp với UBND xã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối thông tin ANTT vùng biên” nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm của bà con Nhân dân theo hướng trao đổi kết nối thông tin trong “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải” ngay từ cơ sở.

Mô hình “Kết nối thông tin ANTT vùng biên” được xây dựng tại 6/6 bản của xã Lâm Thủy. Với hình thức tạo một bảng ảnh kết nối thông tin ANTT tới các số điện thoại của đồng chí Trưởng, phó Công an xã, Chủ tịch UBND xã và trực ban Công an huyện Lệ Thủy để bà con Nhân dân tại 6 bản vùng biên xã Lâm Thủy thực sự dễ dàng trong việc kết nối thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn.

Mô hình sẽ tuyên truyền, hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số rèn luyện, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, các quy định, quy ước, tập quán của đồng bào; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm và tự bảo vệ an toàn tính mạng của cá nhân, gia đình, người thân và cộng đồng; tự giác, nhiệt tình tham gia công tác đảm bảo ANTT ở bản, giáo dục, quản lý, giúp đỡ người thân không để liên quan tới tội phạm và tệ nạn xã hội; tố giác tội phạm, vận động người phạm tội ra tự thú. Mô hình “Kết nối thông tin ANTT vùng biên” còn là cách để lực lượng Công an xã Lâm Thủy nắm tình hình ở các bản một cách chủ động, nhất là tình hình hoạt động của các thế lực phản động; mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; những thiếu sót trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào để kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở.

T.Hoài