Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại xã Hải Ninh

258

Ngày 14/9/2022, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với UBND xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Đây là kết quả của việc kết hợp sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Hải Ninh đối với công tác PCCC trên địa bàn và sự hướng dẫn về mặt nghiệp vụ, chuyên môn trong công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC của Công an huyện Quảng Ninh.

Công an huyện Quảng Ninh huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC tại UBND xã Hải Ninh.

Tại hội nghị, đại diện Công an huyện Quảng Ninh đã tiến hành huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC cho 95 người là đội viên của các đội dân phòng trên địa bàn và đại diện các hộ gia đình tham gia vào mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Mọi người đã được cán bộ tuyên truyền phổ biến một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác PCCC, giới thiệu tính năng, tác dụng, cách kiểm tra, sử dụng, bảo quản các loại phương tiện phòng cháy chữa cháy cơ bản; tổ chức thực hành quy trình tổ chức chữa cháy một vụ cháy giả định, các kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy.

Lãnh đạo UBND xã Hải Ninh trao quyết định thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” cho đại diện các hộ gia đình tham gia.

Cũng tại hội nghị, sau khi 10 hộ gia đình của mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân cư thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh được lãnh đạo UBND xã thông qua quyết định thành lập, quy chế hoạt động và nghiệm thu mô hình, Công an huyện Quảng Ninh đã hướng dẫn cho các hộ gia đình trên các thao tác với nút ấn, chuông báo, bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy khác được trang bị theo tiêu chí của mô hình để xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Hướng dẫn thành viên tham gia tổ liên gia an toàn PCCC các thao tác thực hiện với nút ấn, bình chữa cháy và các phương tiện khác được trang bị theo tiêu chí của mô hình để xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Việc triển khai, xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC nói riêng và các mô hình PCCC khác nói chung có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCCC ngay từ cơ sở, từ địa bàn từng khu dân cư. Qua đó đã khơi dậy được phong trào toàn dân tham gia PCCC và giúp người dân yên tâm hơn, sự đoàn kết của mỗi người dân cũng được gắn bó hơn.

Lãnh đạo UBND xã Hải Ninh,cán bộ Công an huyện Quảng Ninh nghiệm thu mô hình và chụp ảnh lưu niệm với các hộ gia đình tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Trong thời gian sắp tới, Công an huyện Quảng Ninh sẽ nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, đồng thời nghiên cứu xây dựng các mô hình PCCC khác phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

Trần Tuấn – Mạnh Hùng