Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an tỉnh và Trại giam Đồng Sơn

465

Ngày 28-3, Công an tỉnh và Trại giam Đồng Sơn (Cục C10, Bộ Công an) đã phối hợp tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an tỉnh và Trại giam Đồng Sơn. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trần Minh Thùy – Phó giám đốc Công an tỉnh; Trung tá Nguyễn Văn Thắng – Giám thị Trại giam Đồng Sơn; đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; chỉ huy Công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an TP. Đồng Hới và Ban chỉ huy Trại giam Đồng Sơn.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an tỉnh và Trại giam Đồng Sơn

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, công tác chỉ đạo phối hợp giữa 2 đơn vị đã được triển khai thực hiện nghiêm túc; hai đơn vị đã kịp thời trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp giải quyết các vụ việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công trong quy chế. Công tác phối hợp quản lý phạm nhân tại Trại giam Đồng Sơn đảm bảo chặt chẽ, trong 5 năm không để xảy ra trường hợp phạm nhân trốn thoát. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, trao đổi thông tin nên đã ngăn chặn ma túy xâm nhập vào Trại giam, không để xảy ra vụ việc liên quan đến phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam bị xử lý hình sự về tội phạm ma túy; phạm nhân vi phạm, phạm tội mới trong trại giam được hạn chế.

Các vụ việc xảy ra trong Trại giam và khu vực đóng quân được lãnh đạo hai đơn vị quan tâm chỉ đạo phối hợp điều tra, giải quyết kịp thời, đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Việc phối hợp trong việc trao đổi thông tin nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm có hiệu quả cao. Phối hợp thực hiện tuyên truyền về công tác quản lý giáo dục, cải tạo, hướng thiện, cảm hóa phạm nhân và công tác đặc xá, giáo dục pháp luật được đăng tải trên các báo chí Trung ương và địa phương. Việc phối hợp tổ chức các hoạt động tình nghĩa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…vv. đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần đoàn kết giữa hai đơn vị.

Trung tá Nguyễn Văn Thắng – Giám thị Trại giam Đồng Sơn điều hành phần tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đã nêu ra một số hạn chế, khó khăn và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp, trong đó tập trung đến các nội dung như: cần thường xuyên trao đổi kịp thời các thông tin về tình hình, công tác nghiệp vụ trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm; cần đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị Trại giam Đồng Sơn đóng quân với các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh; công tác giáo dục tái hòa nhập cộng đồng..v.v..

Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp, Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong thời gian qua rất có hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT tại khu vực trong và ngoài đơn vị Trại giam Đồng Sơn đóng quân cũng như trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp giữa các đơn vị cần tập trung thực hiện các nội dung trong quy chế đảm bảo thống nhất, hiệu quả; nghiêm túc thực hiện chế độ giao ban theo định kỳ nhằm cung cấp thông tin, trao đổi nghiệp vụ kịp thời; cần làm tốt công tác điều tra cơ bản; tăng cường công tác tuyên truyền; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tại khu vực Trại giam đóng quân nhằm khuyến khích người dân tham gia phòng chống tội phạm; thực hiện tốt các giải pháp trong công tác tái hòa nhập cộng đồng..vv..

 

                                                          Trần Tuấn