Sơ kết công tác Hậu cần 6 tháng đầu năm 2020

123

Ngày 21/7/2020, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hậu cần 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chủ trì có đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết công tác hậu cần

Sáu tháng đầu năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc có hiệu quả công tác hậu cần, đáp ứng kịp thời các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng. Công tác hậu cần có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý tài chính, tài sản bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và chống lãng phí. Nổi bật, trong thời gian ngắn đã tập trung bố trí, sắp xếp được cơ sở vật chất, điều kiện làm việc để lực lượng Công an xã triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu đưa lực lượng Công an chính quy về cơ sở. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an, nghiên cứu và đề xuất ban hành quy trình sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng, chất lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật tạo thuận lợi cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị vùng sâu, vùng xa. Chủ động ứng phó có hiệu quả với đại dịch Covid-19, dịch bệnh theo mùa, thiên tai…

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị

Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế trong công tác hậu cần 6 tháng đầu năm và đề ra 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, trong đó tập trung chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo kinh phí, vật tư phương tiện phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác, chiến đấu, XDLL. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 đã được phê duyệt; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào các mặt công tác Công an; bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc hoạt động thông suốt, ổn định. Chủ động công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ…

Lan Phương – Việt Hùng