Sơ kết cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” quý l năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý ll năm 2018

324

Ngày 9/5/2018, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” Công an Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết Quý l năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Quý ll năm 2018. Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động chủ trì hội nghị.

 

Công an Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết Quý l năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Quý ll năm 2018 cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

 Ngay sau lễ phát động, 100% Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc vận động và tổ chức cho cán bộ chiến sỹ ký cam kết thực hiện, đồng thời mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của cuộc vận động đến từng cán bộ, chiến sỹ. Mỗi đơn vị, địa phương chọn những vấn đề nổi bật, sát với thực tiễn nhiệm vụ chuyên môn của mình để triển khai. Đồng thời nhiều giải pháp được các đơn vị thực hiện nghiêm túc như: Tăng cường công tác giáo dục nhằm nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của từng cán bộ chiến sỹ. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ. Lắng nghe, tiếp thu, chấn chỉnh các biểu hiện còn hạn chế được góp ý qua Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, công tác điều lệnh, thi đua khen thưởng, tuyên truyền và gương người tốt việc tốt. Tổ chức hội thảo khao học, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ ký cam kết thực hiện và tự liên hệ kiểm điểm việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động…Từ đó hình ảnh người chiến sỹ Công an ngày càng đẹp hơn, được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ.

 

Báo cáo một số kết quả nổi bật năm 2017, kết quả Quý I và triển khai công tác Quý ii- Cuộc vận động.

   Để thực hiện tốt hơn cuộc vận động, trong Quý ll năm 2018, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đòi hỏi sự nghiêm túc, năng động sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương và hơn hết là sự tự giác nỗ lực phấn đấu thực hiện của mỗi cán bộ chiến sỹ để cuộc vận động thực sự có ý nghĩa và đi vào chiều sâu, làm cho hình ảnh của người chiến sỹ Công an Quảng Bình ngày càng đẹp hơn, gần dân hơn, tạo nên những động lực mới để lực lượng Công an hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

                                                                                                                                                                                                    Việt Hùng