Sức sống và Sự lan tỏa

31

Đến nay, sau gần 01 năm hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, cuộc vận động đã được cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong toàn lực lượng Công an Quảng Bình đón nhận và thực hiện nghiêm túc, tạo được sức sống và sự lan toả sâu rộng, góp phần thúc đẩy CBCS vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Chỉnh huấn toàn diện

Có thể khẳng định, chưa lúc nào lực lượng Công an Quảng Bình đặt vấn đề về xây dựng lực lượng mạnh mẽ và cấp thiết như hiện nay. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”…mà điểm nhấn cốt lõi của nó là thi đua thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 5 lời thề danh dự và 10 điều kỷ luật CAND… Một cuộc chỉnh huấn, chỉnh quân toàn diện, rộng lớn chưa từng có giúp lực lượng Công an tỉnh nhà trưởng thành và tiêu biểu trong lòng nhân dân. 

 

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ là mục tiêu, phương hướng phấn đấu của mỗi CBCS Công an Quảng Bình hôm nay và mai sau. Ảnh Quang Văn

Phát biểu chỉ đạo ngay từ buổi đầu đưa cuộc vận động đi vào đời sống, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn- Giám Công an tỉnh nhấn mạnh: Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, chứa đựng nhiều hàm lượng triết lý nhân văn về tư cách, đạo đức, nhân cách của người Công an cách mạng nhằm xây dựng người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đây cũng là tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, là mục tiêu, phương hướng phấn đấu của mỗi CBCS Công an Quảng Bình hiện nay và mai sau. Từng đồng chí xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy theo điều lệnh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, mỗi CBCS nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, ý thức phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, để cuộc vận động đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm những trường hợp CBCS có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân, suy thoái về đạo đức, lối sống. 

Và để mở rộng kênh giám sát, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị Công an trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị, gặp mặt, đặc biệt là diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân về đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS và hoạt động của Công an ở các đơn vị, địa phương. Hiện nay, 159/159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với hơn 1.295 ý kiến đóng góp của nhân dân về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Điển hình như Công an huyện Tuyên Hóa phối hợp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phát phiếu đóng góp ý kiến đến từng thôn, bản, tiểu khu để nhân dân góp ý cho lực lượng Công an, qua đó đã thu được 1038 phiếu với 3529 nội dung góp ý. Công an huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức diễn đàn cho cốt cán, Trưởng Công an các xã, thị trấn và toàn thể CBCS; chọn 05 đơn vị làm điểm tại 05 tuyến, địa bàn; lồng ghép tổ chức diễn đàn với việc ra mắt các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an thành phố Đồng Hới hướng dẫn Công an các phường, xã gửi đề cương góp ý đến các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân góp ý cho lực lượng Công an; kết hợp tham mưu triển khai xây dựng mô hình điểm “Camera giám sát an ninh trật tự” tại phường Hải Đình. Công an các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa, Công an thị xã Ba Đồn thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức diễn đàn tại địa phương mình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh xác định lấy nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an, sâu sát cơ sở, chủ động tham mưu, phối hợp, giải quyết có hiệu quả các vụ việc ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương… làm thước đo để đánh giá hiệu quả.

 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Ảnh Quang Văn

Mặc dù chưa tổng kết toàn diện những mặt được và chưa được sau một năm thực hiện cuộc vận động, nhưng có thể khẳng định điểm nhấn trong đợt sinh hoạt chính trị thực hiện cuộc vận động lần này là xây dựng được tập thể đoàn kết, thống nhất, có nhận thức, giác ngộ cao về lý tưởng, bản lĩnh chính trị, có nền tảng đạo đức tốt, kỷ luật, kỷ cương, có lối sống văn hóa, văn minh; từ đó phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm tập thể và cá nhân.Trong mỗi hành động, cử chỉ, tác phong… của CBCS đều đã gắn với cuộc vận động. Hay nói khác hơn, cuộc vận động đã đi vào đời sống giống như ăn cơm, uống nước, rửa mặt hàng ngày. Và tất cả những biểu hiện, dấu hiệu vi phạm trong CBCS đều sẽ được đưa ra chỉnh huấn bằng cuộc vận động này.       

Cuộc chỉnh huấn, chỉnh quân toàn diện trong lực lượng Công an Quảng Bình lần này nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời vun bồi trong mỗi CBCS Công an tỉnh nhà có thêm bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, dụ dỗ về vật chất của các thế lực thù địch và tội phạm.   

Đa dạng cách làm

Kế hoạch của Công an tỉnh cho thấy, có hàng trăm công trình, hàng ngàn hoạt động thiết thực khi đưa cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” vào đời sống. Điển hình như phòng Tham mưu xây dựng phong cách người cán bộ tham mưu theo các nội dung chính: Phong cách tư duy độc lập, nhạy bén, sáng tạo; phong cách diễn đạt khách quan, ngắn gọn, linh hoạt; phong cách làm việc chính quy, khoa học, dân chủ; phong cách ứng xử khiêm tốn, nhân văn, hài hòa; phong cách sinh hoạt giản dị, tiết kiệm. Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường chú trọng vào các quy tắc ứng xử của CBCS, trong đó tập trung chủ yếu ở 07 nhóm quy tắc chính: Tu dưỡng rèn luyện bản thân, ứng xử với người thân trong gia đình, ứng xử với nhân dân, ứng xử tại nơi cư trú và nơi công cộng, ứng xử với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, ứng xử với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, ứng xử với các đơn vị trong và ngoài ngành khi có yêu cầu phối hợp công tác. Phòng Cảnh sát giao thông chỉnh quân bằng cách công khai số điện thoại “đường dây nóng”, số điện thoại các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị để tiếp nhận các thông tin từ các cơ quan, tổ chức và nhân dân phản ánh về các mặt công tác của lực lượng CSGT; bố trí bộ phận tiếp dân làm việc vào thứ 7, trong các đợt cao điểm như lễ tết đã mời ngân hàng đến thu tiền phạt tại chỗ; tham mưu việc nộp tiền phạt tại chỗ với các trường hợp vi phạm TTATGT tại địa bàn vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện, giúp người vi phạm không phải đi lại nhiều lần để thực hiện nghĩa vụ xử phạt. Công an thành phố Đồng Hới xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ bằng việc làm cụ thể, đó là duy trì chế độ thứ 5 hàng tuần cử cán bộ trực tiếp đến các xã, phường hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết hộ khẩu; giải quyết hộ khẩu ngay trong ngày đối với các trường hợp có nhu cầu thực sự chính đáng. Phòng tiếp dân được Công an thành phố tu sửa khang trang, sạch đẹp, trang bị thêm quạt hơi nước, máy đánh giày, nước mát phục vụ nhân dân. CBCS khi tiếp xúc, giải quyết công việc đều giữ đúng lễ tiết, tác phong trang phục theo đúng điều lệnh CAND, có thái độ lịch sự, đúng mực, tận tình phục vụ nhân dân.

 

Lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đưa văn hóa ứng xử vào thực tiễn công tác, chiến đấu.
CBCS lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh luôn chấn chỉnh về tư thế, tác phong, thái độ trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao và kỷ luật phát ngôn của CBCS trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh Quang Văn

Cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cũng đã chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện cuộc vận động gắn với thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức ngời sáng của Bác Hồ kính yêu; thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục CBCS xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động. Khi đã có nhận thức tốt, hành động, sự cống hiến của CBCS Công an tỉnh nhà cũng trở thành sự tự giác đầy trách nhiệm. Đó là trách nhiệm đối với công tác chuyên môn, sẵn sàng chiến đấu; là trách nhiệm cống hiến tài năng, trí tuệ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong phát huy sáng kiến cải tiến lề lối làm việc và nhất là tinh thần xả thân cho bình yên hạnh phúc của nhân dân mỗi khi thiên tai bão, lũ hay các sự cố liên quan đến tình hình ANCT và TTATXH xảy ra trên địa bàn.

Tại Hội thảo khoa học- thực tiễn xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, đồng chí Lê Đình Nguyên- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cho biết: Ý thức được trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Công an Quảng Bình cần phải “Luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm”, tiên phong, gương mẫu trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, xây dựng hình ảnh đẹp về CBCS Công an nhân dân trong lòng nhân dân. Chính vì vậy, trong thực hiện nhiệm vụ, cần xây dựng phẩm chất luôn giữ mình trong sạch, vững mạnh, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu; không lạm dụng quyền hành mà xâm phạm đến quyền dân. Nói cách khác, bản lĩnh, nghị lực phi thường, tinh thần xả thân vì nhân dân phục vụ không ở đâu xa. Tất cả nằm ngay trong những hoạt động, trong mỗi quyết định hành động thường nhật của mỗi CBCS.

Có thể khái quát rằng, sau gần 01 năm hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, CBCS Công an tỉnh nhà không chỉ thấm nhuần sâu sắc các nội dung cuộc vận động mà còn biến các nội dung đó thành việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tạo được sức lan toả sâu rộng trong Công an các đơn vị, địa phương; trách nhiệm đối với công việc, với tập thể đơn vị được nâng cao; tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương kỷ luật được củng cố; góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần giữ gìn ANCT và TTATXH trên quê hương.  

 

                                                                                                  Ngọc Oanh